MENU
9. juli 2015

Afslag på dispensation kalder på lovændring

SEGES ærgrer sig over, at der ikke kan dispenseres til eftergødskning til trods for ekstremt vejrlig i foråret.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Der bliver ingen dispensation til at eftergødske til trods for, at maj måned var præget af en ekstrem nedbør i nogle områder af Jylland, hvilket gav en ekstraordinært stor udvaskning af nitrat.

Det fremgår af et svar fra NaturErhvervstyrelsen til SEGES, der med udgangspunkt i de specielle vejrforhold havde bedt om dispensationen. Styrelsen henviser til, at der efter en lovændring ikke længere kan dispenseres.

Ivar Ravn, direktør for SEGES’ afdeling for planter og miljø ærgrer sig over, at regelsættet er så rigidt, at der ikke er plads til at dispensere selv når vejret har været ekstremt.

- Der er helt klart et dokumenteret behov for eftergødskning, men vi må tage afgørelsen til efterretning og kan blot konstatere, at det er trist, at vejret ikke folder sig ud i pagt med lovgivningens ambitioner, siger han.

I svaret fra styrelsen lægges der op til, at der i forbindelse med en påtænkt lovændring i næste folketingssamling vil kunne indføjes dispensationsmuligheder.

- På den baggrund håber jeg, at vi i fremtiden får en fleksibilitet, som sikrer mulighed for at eftergøde, når behovet opstår som følge af ekstremt vejr, som vi for eksempel har set i år, siger Ivar Ravn.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen