MENU
26. marts 2015

Ammoniakkrav er miljømæssigt selvmål

Regeringens krav til landbruget om reduktion af ammoniakudledningen på 24 procent i 2020, hviler på et særdeles spinkelt fagligt grundlag. Konsekvensen af kravet bliver blandt andet, at en del af husdyrproduktionen sendes ud af landet, vurderer SEGES.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Det er reelt en straf til danske landmænd for at være gået forrest med miljøvenlig produktion, når regeringen nu, på et meget usikkert grundlag, forpligter Danmark til at reducere udledningen af ammoniak fra landbruget med 24 procent i 2020.

Det vurderer Hans Roust Thysen, miljøchef i SEGES.

- Danmark er førende, når det handler om at minimere udledningen pr dyr i staldene, og vi har en lang tradition for at udvikle miljøvenlige teknologier, som landmændene har været særdeles gode til at tage i brug.

- Derfor var danske landmænd også markant foran deres europæiske kolleger, da reglerne om ammoniakreduktion blev vedtaget. Nu stiller de danske myndigheder så krav om reduktion på 24 procent fra et i forvejen lavt niveau. Det gennemsnitlige krav til reduktion i de øvrige EU-lande er 6 procent. Derfor kan man roligt sige, at de danske landmænd betaler en høj pris for at have ageret miljøvenligt i forvejen, siger Hans Roust Thysen.

Han peger på, at der er en række metodiske problemer med ministeriets beregninger.

- Diplomatisk sagt er ministeriets fremskrivninger efter vores vurdering præget af meget stor usikkerhed og tilsvarende beskeden realisme.

Hans Roust Thysen vurderer, at man med beslutningen om at holde fast i en reduktion på 24 procent reelt sender en meget stor del af husdyrproduktionen ud af landet.

- Der vil fortsat ske en reduktion af udledningen via forbedret teknologi, men med så drastisk et indgreb rammer man de husdyrproducenter der i forvejen er pressede økonomisk ekstra hårdt og sender reelt husdyrproduktionen ud af landet til for eksempel Polen, hvor udledningen pr. dyr er langt større. Samlet set et stort miljømæssigt selvmål, siger Hans Roust Thysen.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen