MENU
5. februar 2020

Ændret organisation i SEGES styrker faglige miljøer og aktiviteter

Arbejdet med at skabe resultater for landmanden og landbruget – og i sidste ende for samfundet – styrkes nu yderligere i SEGES. Det sker ved at justere på organiseringen.

- Vi er sat i verden for at skabe ny viden og nye løsninger til landmanden, landbruget og samfundet. Når det kræver nytænkning, og at vi ændrer på nogle faglige områder, så gør vi det. Med den lidt ændrede organisering ønsker vi at skabe og høste endnu flere synergier på tværs af vores faglige områder, end vi gør i dag, siger direktør for Innovation i SEGES, Lisbeth Shooter, om baggrunden for organisationsændringerne.
De aktuelle ændringer betyder med andre ord ikke, at medarbejderstaben i SEGES bliver hverken større eller mindre. De betyder, at der lægges klarere rammer ud for et endnu tættere samarbejde på nogle faglige områder.

Her er ændringerne i meget store træk:

 • Dele af den tidligere afdeling Anlæg & Miljø bliver fremover en del af PlanteInnovation, som skifter navn til Plante- & MiljøInnovationDet drejer sig om arbejdet med miljø, arbejdsmiljø og natur. 
  - Landbruget har, ud over det mere klassiske arbejde med planteavl og markdrift, en stor opgave med at få løst udfordringer i forbindelse med kvælstof, målrettet regulering, natur og biodiversitet, og på mange bedrifter kræver det indsatser i samspil. Vi tror på, at de stærke løsninger, der skal bringe erhvervet fremad, udvikles i et tæt samarbejde mellem de mange kompetencer, der er i SEGES omkring dyrkningsfladen og det åbne land, siger Lisbeth Shooter.
  Plante & MiljøInnovation ledes af den hidtidige afdelingschef for PlanteInnovation Jens Elbæk.

 • Den resterende del af det tidligere Anlæg & Miljø, som dækker over produktionsstyring, miljø og byggeri inden for svineområdet, kommer fremover til at indgå i HusdyrInnovation
  - Det har blandt andet været efterspurgt, at vi skaber endnu bedre forudsætninger for at arbejde med innovation, der leverer resultater indenfor svineområdet, hvor blandt andet store emner som dyrevelfærd, antibiotikaforbrug og fortsat produktivitetsforbedringer stiller store krav til vores producenter. Derfor har vi valgt at samle en større del af svineinnovationsområdet i én afdeling for at høste synergier ved et tættere samarbejde, siger Lisbeth Shooter. 
  HusdyrInnovation ledes også fremover af afdelingschef Trine Barrett.

 • Endelig dannes der en helt ny enhed, Center for klima og bæredygtighed, under ledelse af klimachef Hans Roust Thysen. Herfra koordineres al SEGES’ arbejde med klima og bæredygtighed, lige som partnerskaber og samarbejder med eksterne parter koordineres herfra.

Ændringerne er trådt i kraft.

 

Pressekontakt: Pressekonsulent Marie Gang Larsen tlf 29 46 21 86, email magl@lf.dk

 
Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen