MENU
3. december 2019

Anbefaling: Øget fokus på finansiering af bæredygtig landbrugsdrift

Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans er netop kommet med 20 anbefalinger til, hvordan den finansielle sektor skal bidrage til den bæredygtige omstilling. SEGES har siddet med i Forum, og to af de 20 anbefalinger handler om landbrug
Forum for Bæredygtig Finans har fremlagt sine 20 anbefalinger - her debatterer Forums formand Anders Eldrup med Forum-deltagerne Connie Hedegaard og Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard, hvordan finanssektoren kan støtte op om den bæredygtige omstilling. Jakob Lave, SEGES, har også været med i Forum for Bæredygtig Finans.
Forum for Bæredygtig Finans har fremlagt sine 20 anbefalinger - her debatterer Forums formand Anders Eldrup med Forum-deltagerne Connie Hedegaard og Finans Danmarks direktør Ulrik Nødgaard, hvordan finanssektoren kan støtte op om den bæredygtige omstilling. Jakob Lave, SEGES, har også været med i Forum for Bæredygtig Finans.

 

Et rådgivende forum nedsat af Finans Danmark, ”Forum for Bæredygtig Finans”, er netop kommet med 20 anbefalinger til finanssektoren i forhold til at tage aktivt lederskab på området. SEGES’ udviklingschef Jakob Lave har siddet med i Forum for Bæredygtig Finans, og blandt de 20 anbefalinger er der flere, der berører landbrugs- og fødevareklyngen. To er helt konkret om landbruget.

Se anbefalingerne her.

Forum anbefaler således, at den finansielle sektor sætter endnu mere fokus på bæredygtige investeringsplaner for landbruget – det vil blandt andet betyde, at den finansielle sektor og det offentlige for eksempel understøtter investeringer i tiltag og teknologier til landbruget. Samtidig anbefales det, at der arbejdes på at skabe metoder til at måle bæredygtigheden i landbrugsproduktionen – noget vi i øvrigt allerede er i gang med at se på, og har brug for bred opbakning til.

Bæredygtighed og finansiering hænger sammen
- Danske landmænd har stort fokus på at levere på den bæredygtige dagsorden, men det er klart, at det er en udvikling, som kun kan lykkes, hvis der er mulighed for at finde den nødvendige finansiering, siger Jakob Lave.
- Det kniber det ofte med i dag, så det vil være meget positivt, hvis finanssektoren i højere grad vil prioritere området, og det offentlige samtidig bakker op med støtte til eksempelvis ny miljøteknologi i husdyrproduktionen. 
- Der venter store investeringer i teknologi og viden. Landbrugets markante fokus på klimaneutralt landbrug kan tiltrække ny kapital. Men i omstillingen, er jeg meget tilfreds med, at der anbefales at den finansielle sektor og det offentlige understøtter investeringer i tiltag og teknologier, der kan hjælpe landbruget videre med bæredygtige initiativer, siger han.

Skal kunne måles
Jakob Lave peger også på en anden væsentlig anbefaling fra Forum, nemlig at gøre bæredygtighed målbart – på tværs af hele bedriften:
- Det er helt centralt at vi får værktøjer til at måle bæredygtighed. Det gælder i forhold til fremtidens finansiering af de store investeringer som venter – at vi kan måle vi er kommet langt, men også måle fremskridtene på landbrugene. Til gavn for verden og forretningen. 

Nuancer af grønt 
Jakob Lave pointerer samtidig at der også på EU-niveau er behov for at sikre en fælles måde at vurdere ’bæredygtighed’ på – det der i anbefalingerne nævnes som den fælles europæiske taksonomi.
- Den skal give plads til nuancer af grønt og plads til de øvrige forhold som er en del af den samlede bæredygtighed, så det ikke kun er miljømæssige forhold men også økonomiske og sociale, der indgår, for netop at understøtte og motivere til fortsat bæredygtig udvikling og arbejde på for eksempel klimaløsninger til gavn for samfundet. 

 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen