MENU
18. marts 2015

Bidragssatserne stiger fortsat

Den gennemsnitlige bidragssats for en landbrugsbedrift lå i 2014 på 0,96 procent. Landbrugets årlige omkostninger til bidrag er dermed steget med 900 mio. kr. siden 2008. Det viser en ny analyse fra SEGES.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Det bliver stadigt dyrere for landmændene at have lån i realkreditinstitutterne. Den såkaldte bidragssats steg i perioden fra 2012-14 med 0,13 procentpoint og udgør nu i gennemsnit 0,96 procent for en gennemsnitlig heltidsbedrift. Realkreditinstitutterne prisdifferentierer dog i stigende grad, så gennemsnittet dækker over en betydelig variation.

Det viser en analyse fra SEGES.

Bidragssatsen er det administrationsgebyr som realkreditinstitutterne opkræver for at administrere et lån.

- De danske heltidslandmænd betaler årligt i alt knapt 1,6 mia. kr. i bidrag. Det er en stigning på 900 mio. kr. fra 0,7 mia. kr. i 2008. Alene stigningen fra 2012-14 koster landbruget 300 mio. kr., siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i SEGES.

Stigningen fra 2008 skyldes både flere realkreditudlån og højere bidragssatser, men mens udlånet kun er øget med 35 procent, så er omkostningerne til bidrag steget med 118 procent.

Bidragssatserne skal ideelt set afspejle den finansielle sektors omkostninger og risiko ved at låne penge ud.

- Selvom både omkostninger og risiko er steget, så har realkreditinstitutternes tab på landbrug i perioden siden 2008 været meget begrænsede. Tabene er på under 1 mia. kr. på trods af de historisk svære tider for landbruget. I samme periode har bidragssatserne givet realkreditinstitutterne en indtjening på 8 mia. kr. alene på heltidslandbrugene, siger Klaus Kaiser.

Læs hele analysen på LandbrugsInfo (kræver abonnement).


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen