MENU
11. juni 2018

10 konkrete råd, der gavner bierne

SEGES kommer med 10 konkrete anbefalinger til, hvordan landmænd kan give bierne en hjælpende hånd. Bierne er en vigtig bestøver for landbrugets afgrøder.

Bierne bidrager til en rig natur og mangfoldig natur. Samtidig har landmanden brug for bier til at bestøve afgrøderne.

Værdien af bier og andre insekters bestøvning af afgrøder i landbruget er vurderet til mellem 421 og 690 millioner kroner årligt.

Desværre viser flere undersøgelser, at der er væsentligt færre bier i dag end for 30 år siden. Det er en udvikling, som Landbrug & Fødevarer finder bekymrende.

Derfor opfordrer organisationen nu i en ny bi-kampagne alle danske landmænd til at gøre en ekstra indsats for bierne. Men bi-kampagnen er ikke kun målrettet landmændene. Også kommuner og haveejere kan gøre noget for at skabe bedre vilkår for bierne som for eksempel at lade vejrabatter og græsplæner blomstre for bierne.

-Vi har brug for bierne. Det er svært at erstatte værdien af biernes bestøvning og deres arbejdsindsats. Derfor opfordrer vi nu vores medlemmer til at gøre en indsats for bierne på deres ejendom, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Anbefalinger fra SEGES

Bi-kampagnen består bl.a. af en folder til landmændene med 10 konkrete anbefalinger til tiltag på bedrifterne, der kan skabe flere levesteder og føde til bierne i landskabet. De 10 anbefalinger kommer fra landbrugets videnscenter SEGES, der med bidrag fra en række eksperter og forskere har udarbejdet et katalog over, hvad man kan gøre for bierne, og hvad der virker bedst.

 • Bevar og pas på småbiotoperne i agerlandet – markveje, diger, markskel, læhegn, remiser, grøftekanter og vejrabatter kan være gode levesteder for bierne.
 • Udtag arealer permanent til natur i forlængelse af eksisterende naturarealer, fx ukurante hjørner af marken. Gerne soleksponeret og på tør og sandet jord.
 • Slå ikke vejrabatter, grøfter, markskel og brak- eller græsarealer, når blomsterne blomstrer. Vær dog opmærksom på slåningsfrister i landbrugsordninger.
 • Sørg for, at der ikke sker spild og afdrift til naturområder og småbiotoper, når du gødsker og sprøjter – fx ved at holde afstand.
 • Pas på og plej eksisterende naturarealer såsom overdrev, enge og heder med ekstensiv græsning eller høslet, så der er blomster igennem hele sæsonen.
 • Bevar de gamle træer i læhegn, markskel og andre steder på din ejendom
 • Lav blomsterstriber eller blomsterbrak på din omdriftsjord – lad dem gerne ligge i flere år og omlæg etapevis, så du undgår at pløje hele striben op på én gang.
 • Etabler naturlige ’bihoteller’ – udlæg fx bunker med grene eller sten eller læg en halmballe til henfald i læhegnet.
 • Efterlad dødt ved og lad fx grene og kvas ligge i læhegn eller andre småbiotoper efter beskæring.
 • Plant hjemmehørende hvidblomstrende buske og træer i læhegn og remiser.

Derudover opfordres landmændene til at tilmelde sig bi-kampagnen (det gør man på lf.dk/bi). På den måde kan landmanden være med til at vise, at landbruget aktivt og konkret gør en forskel for naturen og bierne.

- Flere landmænd har allerede lavet bi-venlige tiltag på deres bedrift. Jeg håber, at kampagnen kan inspirere endnu flere til at gøre noget for bierne på deres ejendom, siger Martin Merrild og fortsætter:

- Meget af det handler om at gøre lidt mindre, for eksempel at lade være med at slå vejrabatten, når de vilde planter blomstrer og lade døde grene og kvas ligge i læhegnet efter beskæring. Vi skal med andre ord rydde lidt mindre op og i stedet lade naturen rode. Det kan være en udfordring, når man godt kan lide, at det ser ordentligt ud - det ved jeg fra mig selv. Men det er vejen frem, hvis vi skal have en mere rig og mangfoldig natur.

Flere gode råd til bi-venlige tiltag kan findes på lf.dk/bi

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen