MENU
3. februar 2020

Bioøkonomiske muligheder i græsprotein, biogas og biomasser

Den grønne omstilling af samfundet kræver nytænkning og nye løsninger, både når det gælder energiforsyning og landbrugs- og fødevareproduktionen.
I Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi har en række virksomheder, universitetsafdelinger og vidensinstitutioner - herunder SEGES - siden 2017 gennemført 11 projekter, som hver for sig har afdækket forskellige muligheder for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.Der er blandt andet arbejdet for at gøre bioraffinering af græs til virkelighed. Foto: Erik Fog, SEGES.
I Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi har en række virksomheder, universitetsafdelinger og vidensinstitutioner - herunder SEGES - siden 2017 gennemført 11 projekter, som hver for sig har afdækket forskellige muligheder for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.Der er blandt andet arbejdet for at gøre bioraffinering af græs til virkelighed. Foto: Erik Fog, SEGES.


En række virksomheder i Region Midtjylland er allerede i gang, og på en konference 15. april 2020 er aktørerne klar til at afrunde og konkludere på ikke færre end 11 projekter, der alle har afdækket mulighederne for at skabe nye forretninger på basis af bioøkonomien.


Projekterne er en del af Region Midtjyllands Udviklingsprogram for Bioøkonomi, og aktørerne spænder bredt – fra universiteter og vidensinstitutioner til kommercielle virksomheder.

- Bioøkonomiprogrammet og de resultater, der er opnået, er et eksempel på, hvad vi kan opnå, når partner-skaber arbejder sammen omkring konkrete problemstillinger relateret til regionale styrkepositioner. Det bliver en rigtig spændende konference, som sætter punktum for et godt og spændende regionalt bioøkonomiprogram og giver retning for de kommende års arbejde inden for dette felt, siger kontorchef i Regional Udvikling ved Region Midtjylland, Rolf Johnsen.

SEGES: Stort forretningspotentiale
- Regions Midtjyllands program har bidraget til at modne og forretningsgøre spændende nye bioøkonomiprojekter, og det glæder os at se, at flere projekterne er godt på vej til at blive kommercialiseret, siger bioøkonomichef ved SEGES, Lars Villadsgaard Toft.

- Projekterne viser, at der er et stort forretningsmæssigt potentiale ved den grønne omstilling, men også at der fortsat er et stort vidensbehov. Det gælder både i forhold til at sikre, at de bioraffinerede produkter er konkurrencedygtige, og ikke mindst at kvaliteten er på linje med sammenlignelige produkter, siger erhvervs-koordinator Margrethe Høstgaard fra DCA, Aarhus Universitet.

Det spændende program på konferencen belyser blandt andet fra flere vinkler mulighederne i at udvikle grøn bioraffinering fra græs og arbejdet med biogas-produktion, men også udvikling af grøn biomasse til fødevarer, og biobaserede vækstsubstrater til planteproduktion er nogle af de aktiviteter, der vil blive præsenteret. 

Læs mere i programmet, som du finder her.

Programmet har bidraget til udvikle en række projekter, der efterfølgende har modtaget tilskud fra Grønt Udvikling og demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet. Bl.a. har det konsortium, der netop har modtaget tilskud til etablering til et prototypeanlæg til grøn bioraffinering på Ausumgaard i Vestjylland, fået etableret det nødvendige faglige udgangspunkt gennem bl.a. Region Midtjyllands bioøkonomiprogram.

Region Midtjyllands bioøkonomiprogram har været administreret og opereret i samarbejde mellem Agro Business Park, DCA, Aarhus Universitet og SEGES.

Fakta om konferencen

Tid: Onsdag den 15. april 2020, kl. 9.30-16
Sted: Aarhus Universitet, Foulum, store auditorium, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Pris:  300 kr.+ moms (dækker forplejning og mødedeltagelse)
Tilmeldingsfrist: 10. april 2020 – Tilmelding her. 

 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen