MENU

IT-værktøj til at drive præcisionslandbrug er med i opløbet om stor pris

IT-værktøjet CropManager fra SEGES er i finalen til en anerkendt designpris på baggrund af sit brugervenlige design og formålet, som blandt andet er at hjælpe landmanden til at spare på ressourcerne og dermed drive bæredygtig landbrugsproduktion til gavn for bundlinjen og miljøet.
CropManager er en IT-platform udviklet af SEGES, som hjælper landmanden med løbende at have overblikket over sin marker og afgrøder. Et af de bærende elementer i CropManager er præcisionsjordbrug.
CropManager er en IT-platform udviklet af SEGES, som hjælper landmanden med løbende at have overblikket over sin marker og afgrøder. Et af de bærende elementer i CropManager er præcisionsjordbrug.

 

IT-platformen CropManager, som SEGES står bag, er i finalen til Danish Design Award i kategorien ”Save Resources”. Kategorien er for løsninger, som gør det muligt at udnytte eller anvende ressourcer effektivt. Det gør CropManager, og derfor er IT-platformen nu kommet gennem nåleøjet og udpeget som finalist. Der er i alt tre nominerede i kategorien "Save Resources".

Vinderen i de enkelte kategorier kåres 13. maj 2019. 

 

En brugervenlig løsning skal gøre det mainstream
CropManager er en IT-platform, som hjælper landmanden med løbende at have overblikket over sin marker og afgrøder. Et af de bærende elementer i CropManager er præcisionsjordbrug.
- Det er et område, som mange typisk opfatter som komplekst og svært at gå til. Med CropManager har vi villet skabe en løsning, som gør op med det. Hvis it-værktøjet ikke er let at bruge, så bliver det aldrig mainstream blandt landmænd at anvende præcisionsteknologi. Derfor har vores mål hele tiden været at skabe en løsning, som er let, intuitiv og brugervenlig, siger Jesper Riber Nielsen, Product Portfolio Manager på Crops i SEGES Digital.

CropManager blev lanceret i sin nuværende form i forbindelse med Agromek i november 2018 og har pt omkring 600 unikke brugere.

Godt for bundlinjen og for miljøet
- Vi er stolte af at være i finalen blandt andre stærke, brugervenlige løsninger, siger direktør for SEGES Digital Ivar Ravn.
- Ambitionen for vores digitale produkter er altid at gøre det nemt for landmanden at gøre det godt! Det anerkender juryen bag Danish Design Award, og dette er derfor et stort skulderklap til selve løsningen, siger Ivar Ravn
- Men vi ser det også som en anerkendelse af, at vi i landbruget arbejder målrettet på at spare på ressourcerne og begrænse vores påvirkning af miljøet, samtidig med at vi optimerer væksten på marken. Kombinationen af dyb landbrugsfaglig viden og evnen til at gøre den bedste viden lettilgængelig i digitale værktøjer er helt afgørende for landmandens indtjening, men også for ambitionen om et klimaneutralt landbrug i 2050. CropManager er et vigtigt skridt på den rejse, understreger Ivar Ravn, som samtidig kvitterer for et stærkt stykke arbejde fra kollegerne i SEGES Digital og PlanteInnovation.

Om CropManager

På baggrund af blandt andet data fra satellitter og lokale vejrdata kan CropManager udarbejde præcise tildelingskort, som viser landmanden, hvordan marken eksempelvis skal gødes. Det betyder, at marken opdeles i mindre områder, som hver især kan modtage særbehandling – dermed spares der nogle steder i marken på ressourcerne, mens der skrues op dér, hvor det har effekt. Det øger landmandens udbytte og udnytter gødning, planteværn og udsæd mest optimalt. 

Om prisen
Danish Design Award sætter fokus på hvordan godt design skaber effekt og værdi, også for samfundet. Det er Dansk Design Center og Design denmark, der står bag prisen. 

CropManager har rod i ”Future Cropping”, som er et partnerskab mellem universiteter, maskinfabrikanter og rådgivningsvirksomheder, om at udvikle præcisionsjordbruget mod højere udbytter og et bedre miljø. ”Future Cropping” er støttet af Innovationsfonden.


Pressekontakt: Marie Gang Larsen 29462186.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen