MENU
4. november 2021

Nyt Danmarkskort med oplysninger om spildevand

På spildevandsdata.dk kan du på et Danmarkskort nemt finde oplysninger om indberettede spildevandsdata for hele landet. Det gælder både udledninger af renset spildevand fra lokale spildevandsanlæg samt udledninger af overløbsvand.
På Danmarkskortet www.spildevandsdata.dk kan du vælge de data, du ønsker vist. Her ses rensningsgraden for kvælstof med tilhørende farvekoder. Ved klik på et givet punkt får du adgang til yderligere data.
På Danmarkskortet www.spildevandsdata.dk kan du vælge de data, du ønsker vist. Her ses rensningsgraden for kvælstof med tilhørende farvekoder. Ved klik på et givet punkt får du adgang til yderligere data.

Nu bliver det nemmere at overskue, hvilke udledninger af spildevand, der sker til vandmiljøet i dit lokalområde.

Det er vandselskaberne og kommunerne, som står for at indberette data. SEGES har nu samlet de indberettede data for 2020 og præsenterer dem på et Danmarkskort, så borgere nemt kan gå ind og få overblik over, hvor godt vandet renses i deres lokalområde. Af kortet fremgår for eksempel, hvor store mængder der udledes og rensningsgraden på renseanlæggene.

Tilgængeligt for alle

- Med spildevandskortet ønsker vi at skabe større transparens. Data ligger i en database, og er ikke særlige tilgængelige der, men vi har samlet dem og viser dem på en måde, så oplysningerne bliver nemt tilgængelige for alle, fortæller chefkonsulent Flemming Gertz, SEGES.

Af kortet fremgår også, hvor ofte der er sket overløb, og hvor store mængder der er er løbet urenset ud i vandmiljøet.

- Mens data fra renseanlæggene normalt har en god kvalitet, er indberetningerne om overløb mere usikre, og her kan borgerne være med til at sikre kvaliteten. De har ofte en stor viden om, hvad der sker lokalt, så de kan vurdere om de data, de kan se på spildevandsdata.dk stemmer overens med, hvor mange gange de har oplevet, at der ledes spildevand ud i et vandløb. Det kan bidrage til en højere kvalitet af data og i det hele taget en bedre inddragelse af borgerne og deres ønsker til vandmiljøet og spildevandsrensningen, siger Flemming Gertz.

Læs også på LandbrugsInfo (artikel åbner i nyt vindue).

 

For flere oplysninger: Flemming Gertz


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen