MENU
24. april 2015

Det skal være lettere at passe på naturen

Resultatet af længere tids arbejde på at gøre det lettere for landmanden at pleje naturen ligger nu klar i form af et katalog med konkrete løsningsforslag til politikerne.

Af Kirsten Foss Marstal, kfm@seges.dk

Danmark har en rig og mangfoldig natur. Men hvis vi ikke passer på den, bliver der mindre og mindre af den. Den vilde natur skal nemlig passes og plejes - ellers gror den til. Den opgave vil rigtig mange landmænd gerne være med til at løfte. Desværre holder mange sig tilbage på grund af besværlige og bureaukratiske regler.

Derfor har SEGES gennem længere tid, i samarbejde med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, arbejdet på at udpege de største udfordringer, som landmanden møder i sit arbejde med naturplejen – og ikke mindst at pege på løsninger.

Resultatet af arbejdet foreligger nu i et katalog, som er lige til at gå til for politikere og andre beslutningstagere. Kataloget gennemgår 20 fokusområder, der er identificeret som særlige udfordringer i forbindelse med at gøre naturpleje attraktivt for landmanden.

-Jeg er virkelig glad for, at vi efter lang tids intenst arbejde nu står med nogle klare løsningsforslag, som kan hjælpe både landmanden og dermed naturen,” fortæller landskonsulent Heidi Holbeck, SEGES.

-Ligeså glædeligt er det, at implementeringen af flere af vores forslag faktisk har overhalet offentliggørelsen af kataloget. Nogle af de beskrevne barrierer er således allerede udmøntet i konkrete ændringer i reglerne,” lyder det fra landskonsulenten. Det drejer sig blandt andet om ændringer af reglerne for de tilskudsordninger, som gør det økonomisk muligt for landmanden at udføre naturplejen.

Der vil nu blive arbejdet videre med at udmønte løsningsforslagene i kataloget.

Du kan finde kataloget her.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen