MENU
11. oktober 2018

Dyb lavkonjunktur i landbruget i 2018

Underskuddet på driftsresultatet efter ejerløn bliver det største siden finanskrisen. Det viser den nye indkomstprognose fra SEGES.
Der er stor spredning i landbrugsvirksomhedernes indtjening og stor forskel på, hvordan det enkelte land-brug bliver berørt af tørken, men alle driftsgrene er ramt.
Der er stor spredning i landbrugsvirksomhedernes indtjening og stor forskel på, hvordan det enkelte land-brug bliver berørt af tørken, men alle driftsgrene er ramt.
Foto: LandbrugsMedierne

2018 har budt på et meget stort fald i landbrugets indkomst, og der forventes nu et underskud på driftsresultatet efter ejerløn på mellem 6,4 og 7,4 mia. kr. – det største underskud siden finanskrisen i 2008 og 2009. Det viser en ny prognose for landbrugets indkomst fra SEGES.

 - 2018 vil gå over i historien som et år med ekstrem tørke, som påfører landbruget meget store underskud, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES.

 Tørkens effekter rækker ind i 2019, og selvom prognosen indeholder en forventning om et ”normalt” udbytte-år, ventes også et underskud for hele landbruget næste år i niveauet 2-4 mia. kr.

 Der er stor spredning i landbrugsvirksomhedernes indtjening og stor forskel på, hvordan det enkelte landbrug bliver berørt af tørken, men alle driftsgrene er ramt. Således ventes en gennemsnitlig planteproducent at tabe 410.000-620.000 kr., mens en gennemsnitlig mælkeproducent ventes at tabe 10.000-330.000 kr. Det største underskud ventes dog hos svineproducenterne.

 - Svineproducenterne bliver ramt af en kombination af lave afregningspriser, lave udbytter og høje foderomkostninger. En gennemsnitlig svinebedrift står til at tabe 1,6-1,9 mio. kr. alene i 2018. Det svarer nogenlunde til fem årslønninger for landmanden, siger Klaus Kaiser.

 Folketinget og to af landbrugets andelsselskaber har vedtaget ekstraordinære tiltag for at afbøde effekterne af tørken. Effekten af de samlede tiltag beløber sig til ca. 642 mio. kr., hvoraf Arlas ekstraordinære udlodning af overskud vejer tungest.

 - Landbruget er vant til konjunkturudsving, men den aktuelle nedtur ligger langt ud over, hvad der er normalt. Derfor har Folketinget og andelsselskaberne også vedtaget ekstraordinære tiltag. Det er selvfølgelig positivt, men alle tørketiltagene tilsammen kompenserer kun for godt 10 % af det samlede tørketab. Så tilbage står, at det stadig er to meget barske år for landmændene.

 Af SEGES’ prognose fremgår det endvidere, at det store underskud i 2018 og 2019 vil medføre et fald i investeringerne på 2-3 mia. kr. Dermed kommer investeringerne ned på et niveau, der ligger ca. 20 pct. lavere end de seneste 10 års gennemsnitlige investeringsniveau. Især i 2019 vil det lave investeringsniveau slå igennem.

 Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, konstaterer, at de store underskud i 2018 og 2019 har gjort landbruget mere sårbart.

 - Med de udsigter, vi står overfor, er det afgørende, at vores politikere er med på, at gøre det smidigt og attraktivt at være landmand i Danmark. Vi står stadig med en række begrænsninger som datotyranni, konkurrenceforvridende skatter og afgifter samt meget andet, der bør være politisk fokus på.

Læs prognosen (kræver abonnement på LandbrugsInfo)


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen