MENU
13. april 2015

E-bog sætter spot på de nye regler i virksomhedsordningen

To af landets førende skatteeksperter fra SEGES endevender i e-bogen ”Lovændringer af Virksomhedsordningen i 2014 – L200 med kommentarer” det nye regelsæt. Den er et ”must have” for enhver rådgiver, kreditgiver, underviser eller medarbejder hos SKAT.

Af Pernille Pennington, pep@seges.dk

Ændringerne i virksomhedsordningen har givet anledning til usikkerhed for mange selvstændige, herunder en stor gruppe landmænd. Cirka 90 procent af de landmænd, som får lavet skatteregnskab via regnskabssystemet Ø90, bruger virksomhedsordningen.

For at få ryddet noget af usikkerheden af vejen udgiver SEGES nu e-bogen ”Lovændringer af Virksomhedsordningen i 2014 – L200 med kommentarer”. Den er skrevet af chefkonsulent Søren Hjorth og specialkonsulent Lone Hauge.

- Vi har skrevet e-bogen, fordi vi mener, at der er brug for en samlet beskrivelse af ændringerne i virksomhedsskatteloven. De nye regler skal allerede anvendes i forbindelse med selvangivelsen for 2014, der skal indsendes senest 1. juli 2015, siger Søren Hjorth.

Der har været mange fortolkningsmæssige problemer forbundet med lovændringerne for beskatning af sikkerhedsstillelser og opgørelse af bagatelgrænsen. Som forfatterne understreger, er e-bogen derfor ikke en endegyldig udlægning af virksomhedsordningen:

- Vi giver vores bud på fortolkning af reglerne ud fra de fortolkningsbidrag, der er tilgængelige pr. 7. marts 2015. Der vil givet komme nye fortolkningsbidrag fremover.

E-bogen er målrettet rådgivere, kreditgivere, undervisere på højere læreanstalter og SKATs medarbejdere. Derudover er den god at læse for mange af de erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen.

Ud over at indeholde en udtømmende beskrivelse af de nye regler og en komplet samling af alle relevante bilag, der knytter sig til lovændringerne, præsenterer den også en række rådgivningsforslag til, hvordan man bedst muligt tilpasser sig de nye regler. Der er ingen tilsvarende bøger eller e-bøger på markedet om samme emne.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen