MENU
17. april 2020

Er udsåede blomsterfrø altid en gave til biodiversiteten?

Her er en mini-guide til, hvordan du mest effektivt hjælper insekterne.
Kig godt efter. De vilde danske plantearter sætter ofte meget små blomster, som kan være svære at spotte på afstand. Der er langt mere sikkert, at du faktisk hjælper insekterne, hvis du lader disse blomster blomstre, end hvis du udsår. Fordi arealet her aldrig omlægges, så er der mulighed for overvintring og redebygning for insekterne. Foto: Andrea Oddershede/SEGES.
Kig godt efter. De vilde danske plantearter sætter ofte meget små blomster, som kan være svære at spotte på afstand. Der er langt mere sikkert, at du faktisk hjælper insekterne, hvis du lader disse blomster blomstre, end hvis du udsår. Fordi arealet her aldrig omlægges, så er der mulighed for overvintring og redebygning for insekterne. Foto: Andrea Oddershede/SEGES.

 

Det er forår, godt vejr og du går måske med overvejelser om at udså en blomsterblanding til glæde for de vilde insekter. Men hvad virker egentlig bedst?
Før du går i gang, så er der nogle ting der er gode at vide, så du ikke risikerer at gøre mere skade end gavn.  
Biolog og specialkonsulent i SEGES Naturteam, Andrea Oddershede, giver her nogle gode råd:

Insekternes top 3: 
1. Det vigtigste er, at der på din bedrift findes permanente arealer med vilde danske plantearter, som du lader blomstre. Det kan være f.eks. hvidblomstrende læhegn, grøftekanter som ikke slås under blomstringen, eller græsningsarealer, hvor dyrene er så få, at blomsterne ikke spises op i blomstringsperioden.

2. Dernæst kan du beskytte de permanente, blomsterrige arealer i punkt 1. Det kan være ved at reducere gødskningspåvirkning, bruge afdriftsreducerende teknikker og udlægge beskyttelsesbræmmer (f.eks. blomsterstriber eller barjordsstriber i dyrkningsfladen). 

3. Tredje skridt er at udså blomster som mad til de vilde insekter. Fordi tab af levesteder er den største trussel mod de vilde insekter, så er punkt 1 og 2 de vigtigste, hvor udsåede blomster i markkanten kan ses som et er et supplement til insekternes mad. 

Nogle blomster tæller mere end andre 
Du hjælper allerflest arter ved at passe på og anlægge arealer, som holdes fri af dyrkning.
- For insekterne er det bedst, hvis du lader de vilde planter indfinde sig og lader dem blomstre. De arter af insekter, som har det allersværest, er de arter, som er knyttet til en helt bestemt planteart, eller kræver helt specielle leveforhold for at kunne overleve – de er med andre ord specialister, og har kun lidt gavn af markfladens kortvarige udsåninger, siger Andrea Oddershede.

Brug blomsterstriber som beskyttelsesbræmmer
Hvis du beslutter at lave en blomsterstribe, så er den bedste placering i tilknytning til eksisterende biotoper på bedriften, fx levende hegn, diger, markskel, grøfter, græsningsarealer eller søer.
- På denne måde vil tiltagene fungere som en buffer, der beskytter naturarealerne mod påvirkning fra pesticider og gødning. Samtidig kan de supplere de stedfaste biotoper, og i blomstringsperioden give føde for nogle af de arter, der lever der.

Undgå at skabe en økologisk fælde

Mange arter af insekter, bygger rede og overvintrer i jorden. For dem kan det mildest talt være kritisk, hvis ploven kommer forbi. Ved udsåning, så omlæg det tilsåede areal i etaper. Hvis du nøjes med at omlægge kun halvdelen af det enkelte tiltag hvert år, så er der altid en andel af arealet som kan bruges som redested eller overvintring, fordi det er uforstyrret.

Har du lyst til at gå i dybden med emnet, så læs SEGES’ råd om blomsterudsåning her. Her kan du også læse mere om de regler og ordninger, som knytter sig til udsåning af blomster på landbrugsarealer. 

Og er du endnu mere nysgerrig, så har Miljøstyrelsen i samarbejde med naturrådgivningsfirmaer Habitats, netop udgivet et inspirationsark, hvor du kan læse om, hvordan man kan bruge udsåning til at skabe ny natur.  

Pressekontakt: Marie Gang Larsen, kommunikationskonsulent i SEGES tlf 29 46 21 86 magl@lf.dkLuk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen