MENU
13. marts 2020

Fokus på at sikre sundhed og sikkerhed

En lang række service-funktioner, som er rygraden for dansk landbrug, drives af SEGES. I den kommende periode har det første prioritet at opretholde disse kritiske funktioner på vegne af erhvervet.

SEGES er rygraden i en række funktioner, som tusindvis af landmænd, rådgivere og virksomheder trækker på dagligt.

Eksempler på disse kritiske funktioner er vaskehallerne ved grænsen, som drives af SEGES, Sundhedskontrollen samt en række IT-værktøjer, der er afgørende for driften på gården.
I den aktuelle situation med et Danmark, hvor en række funktioner og tjenesteydelser ikke fungerer på grund af den alvorlige Corona-situation, vil det være en absolut førsteprioritet for SEGES at holde disse kritiske funktioner i gang på noget nær sædvanligt niveau. Dermed håber man, at alle led i fødevareproduktion og -forarbejdning kan komme så upåvirkede gennem den ekstreme situation som overhovedet muligt.

Det fortæller Ejnar Schultz, direktør for SEGES.

- Det er funktioner, som er ekstremt afgørende for landbrugserhvervet, så her sætter vi alle kræfter ind på fortsat at kunne levere, siger Ejnar Schultz.

Ud over vaskehaller og Sundhedskontrollen gælder det også funktioner som Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup og Sundhedsstyringen indenfor griseproduktion.

- Det er funktioner, hvor SEGES er en vigtig brik i et større set-up, der gør, at vi kan fastholde fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og fødevareproduktionen i Danmark. 

Alle kurser og arrangementer er udskudt
Helt konkret betyder dette, at store arrangementer i marts, som So-seminar og møder omkring Task Force kalve, udskydes, lige som kurser, uddannelser og netværksmøder aflyses frem til udgangen af marts. Ligeledes er Fodringsseminar i april aflyst. Vi arbejder på at finde nye datoer eller alternative afviklingsformer.

Medarbejdere arbejder hjemmefra så vidt muligt 
Alle medarbejdere, der ikke har en rolle i kritiske arbejdsopgaver eller hvis arbejdsopgaver kan løses hjemmefra, arbejder fra hjemmet.

- Som resten af Danmark ønsker vi at være med til at afbøde skadevirkningerne af Covid19- så meget som overhovedet muligt. Derfor arbejder alle medarbejdere, som kan, hjemmefra. Nogle ikke-kritiske opgaver vil i en periode ikke kunne løses på samme niveau, som vi er vant til, siger Ejnar Schultz.

Kom i kontakt med os
Selvom medarbejderne arbejder hjemmefra kan du i langt de fleste tilfælde stadig få fat i os via de almindelige telefonnumre, som for hovedparten kører over Skype-telefoni, men brug også gerne vores mobilnumre eller emails. Find kontaktinfo her på hjemmesiden under 'Find medarbejder'.

OBS: hvis du har et ærinde i SEGES i Skejby:
Dørene vil være låste. Det sker for at have overblik over, hvem der færdes i bygningerne. Gæster med et ærinde kan ringe 87 40 66 40, hvorefter en receptionist kan lukke op ved indgangen til Agro Food Park 13. Alle medarbejdere har stadig adgang med deres adgangskort.

Særlig side på landbrugsinfo
SEGES har oprettet en særlig side på LandbrugsInfo, hvor relevante informationer til landmænd og rådgivere samles i takt med, at spørgsmål opstår og afklares den kommende tid.
Du finder link til corona-siden direkte på forsiden af både www.landbrugsinfo.dk og seges.dk, lige som vi har gjort opmærksom på den via landbrugsmedierne og på en lang række af vores øvrige kommunikationskanaler.

Det skal i øvrigt understreges, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har det nationale ansvar og løbende træffer de konkrete beslutninger og afklarer spørgsmål vedrørende corona-virussen.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen