MENU
23. februar 2015

Forretningen skal blive bedre

Et presset kvægbrug kan gøre og gør meget for at blive en bedre forretning. Men for at lykkes med den opgave har erhvervet behov for politisk forståelse, sagde Landbrug & Fødevarer, Kvægs formand i beretningen på Kvægkongres 2015, som holdes i samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og SEGES.

Det skal være slut med at hoppe fra ø til ø og hænge i med det yderste af neglene. I stedet skal dansk kvægbrug blive et lønsomt og stabilt erhverv, som ikke sendes til tælling af et ustabilt marked, men i stedet har overskud til at øge, forbedre og udvikle en bæredygtig, ressourceeffektiv og internationalt konkurrencedygtig produktion af mælk og oksekød. Det mål kan, vil og gør alle i dansk kvægbrug en kæmpe indsats for at nå. Men samtidig er branchen afhængig af politisk forståelse for de vilkår, den arbejder under.

Det fastslog Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg i sin beretning på Kvægkongres 2015 i Herning Kongrescenter.

Forretningen skal blive bedre, så vi kan tåle udsving i stedet for, at vi kun lige kan overleve og skal reddes af gongongen, når priserne er oppe, for så at sætte det hele til igen, når priserne går ned igen, sagde Peder Philipp.

Han understregede, at kvægbruget er langt fremme, når det gælder om at finde løsninger på de mange udfordringer – og ruste sig til kvoternes ophør 1. april.

- Vi gør og kan gøre meget selv i vores virksomheder, fx ved at optimere og effektivisere produktionen, reducere kapacitetsomkostningerne og øge dyrevelfærden med højere mælkeydelse til følge, påpegede Peder Philipp og fortsatte:

- Men hvis vi skal sikre vores konkurrenceevne, er vi også afhængige af, at der bliver skabt forståelse for vores vilkår fra politisk hold, og at vi ikke kan være dukse i alt, sagde Peder Philipp.

Slå bremserne i

På miljø- og klimaområdet fremførte han det vigtige i at have høje krav, men at Danmark som førende nation på dette område bør slå bremserne i.

- Som situationen ser ud for kvægbruget p.t., bør politikerne skele til vores konkurrenter – og de forhold, de arbejder under – når der tages initiativer til nye love. Overimplementeringen af fx nitrat-, vandramme- og nitratdirektivet koster os tre mia. kr. årligt. Landbruget har brug for lettelser på dyrkningsfladen, ikke stramninger. Vores konkurrenceevne styrkes ikke af yderligere regulering, konstaterede Peder Philipp.

Samtidig påpegede formanden for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, at kvægbruget har efterlevet de mange miljøkrav. Med succes.

- Vi har igennem de seneste 20 år vist, at vi kan øge produktionen og samtidig have en faldende miljøbelastning. En udvikling vi fortsætter ved at tilpasse os den teknologiske udvikling, sagde Peder Philipp.

Desuden efterlyste han en italesættelse af rammevilkårene, så som beskatning og etableringsvilkår, et øget fokus på likviditeten med henblik på mulighed for udskydelse af afdrag samt en forenkling af bureaukrati og administrative byrder.

- Det skal være med til at give landbruget, hvad det har brug for: Bedre vækstmuligheder, sagde Peder Philipp.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen