MENU
26. juni 2020

Forsøg skal give landbruget mere viden om at dyrke planteproteiner

Der er en øget interesse for mere planteprotein i kosten, både fra forbrugere og fødevarevirksomheder. Derfor har vi hos SEGES et øget fokus på, hvordan vi bedst kan dyrke gode danske råvarer i marken. I år afprøves linser, kikærter, soja, hvid lupin i forsøg sammen med hestebønne, ært og smalbladet lupin.
Blomstrende kikært af typen Desi, sorten er Elmo.
Blomstrende kikært af typen Desi, sorten er Elmo.

Økologiske landmænd er så småt begyndt at dyrke bælgplanter til fødevarer (konsum), og der er derfor et behov for at få mere viden om dyrkningen af de arter, som vi ikke kender så godt.

Derfor er der anlagt artsforsøg, så vi kan få et indtryk af afgrøderne under danske forhold. For at tilgodese de arter, som normalt dyrkes længere sydpå, er forsøgene anlagt på lune lokaliteter syd for Odder og på Bornholm. 

Det drejer sig om hestebønne, markært, smalbladet- og hvid lupin, samt grønne og brune linser, kikærter og sojabønne.
Forsøgene er anlagt som del af projektet LegValue, mens forsøgene med blandsæd er anlagt i projektet DIVERSify, begge Horizon 2020 projekter.

Økologiske landsforsøg 2020
Projektet økologiske markforsøg arbejder med 6 indsatsområder udpeget af et bredt sammensat udvalg, men ud over det er der også andre forsøgsaktiviteter i gang alle samlet under brandet Økologiske Landsforsøg 2020. Der er i 2020 udlagt mere end 80 økologiske forsøg indenfor forskellige indsatsområder.

Ud over de ovennævnte forsøg med blandsæd og nye bælgsædsarter, er her eksempler på de andre aktiviteter:

• Næringsstofstrategier til korn med ny teknik, forskellige gødningstyper og efterafgrøder
• Korn dyrkning med fokus på nye anvendelsesmuligheder – afskallet havre og fytaseindhold, men også nye dyrkningsmåder, hvor vårsæd sås i november. 
• Gødskning af den økologiske vinterraps og kan helt nye dyrkningsmåder med samdyrkning med bælgplanter gøre en forskel. 
• Forbedring af udbytterne i majs og kløvergræs

Du kan på dette webinar høre mere om de forskellige økologiske landsforsøg, der finder sted i år.

Læs mere om de økologiske landsforsøg her.

 

Pressekontakt: Marie Gang Larsen 29 46 21 86 / Pressevagt: 33 39 45 20


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen