MENU
1. marts 2016

Fortsat fald i landbrugets indtjening men også højere produktivitet

2015 blev endnu et år med dårlig indtjening for landmændene. Driftsresultatet for et gennemsnitligt heltidsbrug ender ifølge foreløbige regnskabstal fra SEGES ca. 300.000 kr. under 2014-niveauet. På positivsiden har landmændene optimeret driften.
Landmændene har forbedret produktiviteten og holdt omkostningerne i ro. Foto: Landbrugsmedierne
Landmændene har forbedret produktiviteten og holdt omkostningerne i ro. Foto: Landbrugsmedierne

En gennemsnitlig landmand med heltidsbedrift tjente i 2015 300.000 kr. mindre end året før. Det viser en analyse af 879 afsluttede regnskaber, som SEGES har gennemført.

Det forventede gennemsnitlige driftsresultat for året ventes at blive mellem 50.000 og 150.000 kroner. Driftsresultatet skal aflønne landmandens arbejdskraft og forrente egenkapitalen. Resultatet dækker dog over en stor spredning både mellem de enkelte bedrifter og mellem de forskellige driftsgrene.

De animalske producenter ser ud til at få den største nedgang. Således ser mælkeproducenterne oven på et godt resultat i 2014 ud til at få et fald i indtjeningen på omkring 900.000 kr., mens svineproducenterne i gennemsnit ser ud til at tjene en kvart million mindre end året før. Planteproducenterne oplevede en mere moderat reduktion i indtjeningen på 100.000 kr. fra året før. Eneste driftsgren med bedre indtjening er minkavlen, der havde 450.000 kr. mere på bundlinjen, end i 2014.

- Det er selvsagt meget alvorlige tal, som blandt andet er forårsaget af særdeles lave produktpriser og vanskelige markedsforhold, herunder den fortsatte embargo fra Rusland, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i SEGES.

De lave priser og den beskedne indtjening påvirker investeringerne.

- Når det endelige regnskab for 2015 er gjort op, vil det stå som et af de år med mest negative nettoinvesteringer i dette århundrede. Det vil sige, at der sker en stor forringelse af produktionsapparatets værdi, forklarer Klaus Kaiser

Selv om tallene isoleret set er kulsort læsning, så indeholder regnskaberne dog også positive tendenser.

- Vi kan se, at landmændene har forbedret produktiviteten markant. Det er for eksempel tilfældet i mælkeproduktionen. Samtidigt er de også lykkedes med at holde omkostningerne i ro. Det efterlader en produktion, der er godt rustet til at realisere en bedre indtjening, når konjunkturerne vender. Det er god grund til at lette på hatten for at landmændene i en så vanskelig tid har formået at trimme deres bedrift, siger Klaus Kaiser.

Han peger videre på, at miljø- og landbrugspakken vil give et meget tiltrængt boost til erhvervet.

- En række af elementerne, primært muligheden for at gøde jorden optimalt, giver basis for at øge produktion og indtjening. For en del landmænd vil effekten af pakken være forskellen på at kunne fortsætte driften og at måtte forlade erhvervet, siger Klaus Kaiser. 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen