MENU
5. november 2019

Landmand inviterer til et kig på fremtidens bæredygtige slagtekalv

Tirsdag den 19. november kan mælke- og slagtekalveproducenter se, hvordan SEGES og en række partnere forsøger at udvikle en bæredygtig slagtekalv med lavt klimaaftryk og høj spisekvalitet hos en slagtekalveproducent ved Randers.

 

Hvordan udvikler man gennem avl og genteknologi en bæredygtig slagtekalv, som udleder mindre metan, forbruger foderet mere effektivt og omsætter det til velsmagende, og klimavenlige, bøffer med stor fedt-marmorering? 

Det spørgsmål er SEGES i samarbejde med Danish Crown, Viking, Aarhus Universitet, Allflex, Frontmatec og fire slagtekalveproducenter i gang med at finde svar på i et fireårigt projekt. Hvad arbejdet rent praktisk går ud på, kan mælke- og slagtekalveproducenter få indblik i tirsdag den 19. november kl. 11-15.30 hos Lars Thinggaard Larsen ved Randers. Han er en af de fire landmænd, der lægger stald til målinger af sine kalves metanudledning og fodereffektivitet.
”Der er masser af debat om landbrugets klimaaftryk. Vi landmænd er nødt til at give et bidrag for at se, om vi kan flytte noget. Derfor er jeg med i FutureBeefCross. Og så er det bl.a. spændende, at jeg gennem målingerne af kalvene får præcise tal for, hvornår og hvor meget foder de æder hen over døgnet,” siger Lars Thinggaard Larsen.

Gavner klima og landmandsøkonomi
Trine Barrett, afdelingschef for Husdyrinnovation hos SEGES, er glad for, at Lars Thinggaard Larsen åbner dørene for sine kolleger på besøgsdagen, så de kan se det avancerede udstyr, der måler kalvenes foder-forbrug og udledning af metan.
”Det er vigtigt for os at trække forsøgene ud i virkeligheden – ud til de landmænd, som kommer til at bruge den nye viden i deres produktion,” understreger Trine Barrett.
Målet er at udvikle avlsværdital, der gør det muligt at identificere de kødkvægstyre, der giver kalve, som ikke alene har et lavere klimaaftryk, men – pga. et lavere foderforbrug og en højere kødkvalitet – også gavner mælke- og slagtekalveproducenternes økonomi.
”Populært sagt vil kagen, der skal deles mellem slagtekalveproducenten og mælkeproducenten, blive større”, siger afdelingsleder Anders Fogh, SEGES, der står i spidsen for udviklingsarbejdet i FutureBeefCross.

Øget efterspørgsel
På besøgsdagen hos Lars Thinggaard Larsen vil deltagerne blive inddelt i hold og komme på en rundtur til en række små stande i et afsnit af stalden. Her vil Anders Fogh og repræsentanter for de øvrige Future-BeefCross-partnere i korte indlæg fortælle om projektet og emner, som ligger i relation til projektet.
For Danish Crown er deltagelsen i FutureBeefCross et led i at forfølge alle muligheder for at bevæge kalvekødet – og kød i bred forstand – mod et lavere klimaaftryk. 
”Dette projekt kan være med til at give Danish Crown, slagterierne og de danske landmænd et konkurrencemæssigt forspring, for jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt vil være en markant efterspørgsel efter bæredygtigt kød,” siger Finn Klostermann, CEO i Danish Crown Beef.
Om fire år er værktøjet til at vælge de bedste tyre klar. Derefter skal tyrene bruges til inseminering – og så kan der fødes kalve med et lidt lavere klimaaftryk.

 

Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP).


Bliv klogere på den bæredygtige slagtekalv

Hvad: Gratis temadag om forsøg med udvikling af den bæredygtige slagtekalv
Hvornår: Tirsdag den 19. november kl. 11-15.30 
Hvor: Hos slagtekalveproducent Lars Thinggaard Larsen, Virringvej 41, Randers
Tilmelding: Susanne Bach Frandsen, sbf@seges.dk 


På programmet: 
Sådan avler vi efter en kalv med lavere klimaaftryk og endnu bedre spisekvalitet v/SEGES
Sådan registrerer Allfeed-systemet den enkelte kalvs foderoptag v/Allflex
Hvad er kødkvalitet, og hvordan man kan man påvirke den? v/Institut for fødevarer, Aarhus Universi-tet
Styrk økonomien ved at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd på malkekvæg v/Simherd 
Sådan sikrer du dig et tilpas antal kvier til indsætning v/avlsrådgiver fra VikingDanmark
Den bæredygtige kalv kan styrke produktionsøkonomien v/Danish Crown Beef

 

Pressekontakt: Marie Gang Larsen 29 46 21 86


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen