MENU
28. november 2018

Innovation og nye veje kendetegner Fremtidens Landmænd

Tre innovative landmænd er kåret som Fremtidens Landmænd ved et stort arrangement på Agromek.
Tre glade modtagere af Fremtidens Landmand prisen: Fremtidens Landmand i kategorien Teknologi, Morten Lund Olesen, Dansk Landbrugs Management, Køge. Fremtidens Landmand i kategorien Bæredygtighed, Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard ved Holstebro. Fremtidens Landmand i kategorien Afsætning, Søren Skjølstrup Jensen, Nyborggaard ved Vildbjerg. Prisen uddeltes på Agromek i et samarbejde mellem SEGES, LandbrugsMedierne, Dansk Agroindustri, Agromek, MCH, Bridgestone, Jyske Bank og SAGRO. Vinderne modtager hver 25.000 kroner.
Tre glade modtagere af Fremtidens Landmand prisen: Fremtidens Landmand i kategorien Teknologi, Morten Lund Olesen, Dansk Landbrugs Management, Køge. Fremtidens Landmand i kategorien Bæredygtighed, Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard ved Holstebro. Fremtidens Landmand i kategorien Afsætning, Søren Skjølstrup Jensen, Nyborggaard ved Vildbjerg. Prisen uddeltes på Agromek i et samarbejde mellem SEGES, LandbrugsMedierne, Dansk Agroindustri, Agromek, MCH, Bridgestone, Jyske Bank og SAGRO. Vinderne modtager hver 25.000 kroner.

 

Ved en stor prisuddeling torsdag på Agromek kårede landbruget for første gang Fremtidens Landmand. Prisen uddeles i tre kategorier: ”Bæredygtighed”, ”Teknologi” og ”Afsætning”.

Fremtidens Landmand i kategorien Bæredygtighed er:
Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard ved Holstebro

Fremtidens Landmand i kategorien Afsætning er:
Søren Skjølstrup Jensen, Nyborggaard ved Vildbjerg

Fremtidens Landmand i kategorien Teknologi er:
Morten Lund Olesen, Dansk Landbrugs Management, Køge

 

Målet med kåringen er at sætte fokus på nye veje til vækst i landbruget. Priserne blev uddelt i forbindelse med Agromek, som er Nordeuropas største landbrugsmesse. 
Adm. direktør for Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung, stod i spidsen for uddelingen, og hun siger:
- I landbruget er vi selvfølgelig fokuserede på at løse de udfordringer, vi står med her-og-nu. Men det er afgørende for vores udvikling, at vi også tænker fremad og konstant afsøger nye veje. Vi skal arbejde med bæredygtighed, udvikle og anvende ny teknologi og arbejde med afsætning af vores varer. Det skal vi, fordi det er med til at sikre økonomien i erhvervet fremadrettet. 
- Dette fremsyn og mod har Fremtidens Landmænd. De er samtidig rollemodeller, ikke mindst for de kommende generationer af selvstændige landmænd og medarbejdere i landbruget, siger Anne Lawaetz Arhnung.
Fremtidens Landmand priserne uddeles i et samarbejde mellem SEGES, LandbrugsMedierne, Dansk Agroindustri, Agromek, MCH, Bridgestone, Jyske Bank og SAGRO. Vinderne modtager hver 25.000 kroner.

Fremtidens Landmænd er målrettede
SEGES er en af initiativtagerne til prisuddelingen, og Kristian Skov, afdelingsleder i SEGES Kompetencer & Vækst, siger:
- Vi ønsker at hylde nogle af de mange landmænd rundt om i landet, som arbejder målrettet med bæredygtighed og nye måder at afsætte deres varer på. De har haft fokus på at løse en udfordring og på at gribe muligheder og udvikle deres virksomheders potentiale. Samtidig har vi lagt vægt på, at Fremtidens Landmænd ikke har skabt denne udvikling gennem tilfældigheder, men har arbejdet strategisk med forretningsudvikling, innovation og økonomisk planlægning, og på den måde har udviklet deres virksomhed og sat sig nogle fremtidige mål, siger Kristian Skov.


Om de tre vindere
Bæredygtighed: Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard ved Holstebro
Kristian driver, sammen med sin kone Maria, Ausumgaard ved Holstebro. Ausumgaard er et moderne landbrug, som producerer 500.000 konventionelle kyllinger årligt, og cirka 200 velfærdsgrise kaldet Ausumgaardgrise. Der drives cirka 850 hektar planteavl og er biogasproduktion samt tre vindmøller. Ausumgaard producerer desuden melorme til konsum, driver gårdbutik og udlejning af festlokaler og depotrum. Virksomheden arbejder med en bæredygtighedsstrategi, værdisæt og CSR, hvilket blandt andet omfatter relationer til det omgivende samfund, grøn energi og miljøtiltag. Visionen er at ”muliggøre at næste generation har lyst og mulighed for at videreføre Ausumgaard, hvis historie går tilbage til 1473.

Afsætning: Søren Skjølstrup Jensen, Nyborggaard ved Vildbjerg
Nyborggaard er et unikt nichelandbrug, der driver i alt cirka 110 hektar, heraf ca. 50 hektar hørfrø til produktion af hørfrøolie og 8 hektar hamp til hampefrøolie og hampeprotein. Her er tale om en nicheproduktion – fra jord til bord af en række produkter, blandt andet spiseolie. Nyborggaards produkter (dvs. hørfrøolie, hampefrøolie, hampeprotein og rapsolie) sælges på gårdens egen webshop og gårdbutik samt i alle landets helsekostbutikker lige som der eksporteres til Island. Nogle af produkterne afsættes til Helsam som private label. Nyborggaards mål er at fortsætte med at producere højkvalitetsprodukter med en historie. Der satses mere på specialmarkedet helsekost end på volumen.

Teknologi: Morten Lund Olesen, Dansk Landbrugs Management, Køge
Morten Lund Olesen er driftsleder i Dansk Landbrugs Management (DLM), som er et større driftsselskab der bl.a. driver jorden på Ledreborg Gods, Vibygård Gods og Vallø Stift på Sjælland. Morten Lund Olesen har her ansvaret for driften af cirka 1700 hektar planteavl, samt for maskinpark og maskinlogistik. I forbindelse med økologisk sukkerroe-dyrkning oplevede Morten Lund Olesen en økonomisk udfordring med håndlug-ning, som sukkerfabrikken lægger op til. I samarbejde med Nordic Sugar har han udviklet et effektivt system som via kamera og GPS-udstyr kan radrense mellem rækkerne med 1-2 centimeters nøjagtighed. Ved 3 ekstra overkørsler med denne teknik, kan man undgå den dyre håndlugning. Derved spares 7.875 kr. pr. ha. Samme teknik kan bruges til sprøjtning.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen