MENU
2. november 2018

SEGES: Nyt partnerskab om bæredygtige, danske proteiner er vejen frem

Et nyt, bredt partnerskab, Dansk Protein Innovation, vil målrette og intensivere udviklingen og forskningen indenfor dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma.
Lokalproduceret planteprotein er bæredygtigt og godt for miljøet og klimaet, og for rigtigt mange landmænd er det sund fornuft at dyrke sit eget foder. Et nyt partnerskab vil sætte skub på udviklingen på området, så teknikkerne til at udvinde protein af for eksempel græs bliver til at anvende i praksis.
Lokalproduceret planteprotein er bæredygtigt og godt for miljøet og klimaet, og for rigtigt mange landmænd er det sund fornuft at dyrke sit eget foder. Et nyt partnerskab vil sætte skub på udviklingen på området, så teknikkerne til at udvinde protein af for eksempel græs bliver til at anvende i praksis.

 

Et nyt, bredt partnerskab af virksomheder og forskningsinstitutioner, Dansk Protein Innovation, ønsker at booste den danske produktion af bæredygtig protein til foder, fødevarer og pharma. Målet er en koordineret indsats, der kan fokusere viden og forskningsmidler derhen, hvor det giver mest værdi for branchen. 
Det er den helt rigtige vej at gå, siger bioøkonomichef i SEGES, Lars Villadsgaard Toft.

Protein til foder
SEGES er Landbrug & Fødevarers videns- og innovationshus. SEGES har de seneste år arbejdet målrettet på at skabe løsninger inden for planteprotein til foder.
- Alle i branchen har et ønske om at finde løsninger, der gør, at vi kan erstatte importeret protein til foder med lokalproduceret protein. Det er bæredygtigt og godt for miljøet og klimaet, og for rigtigt mange landmænd er det sund fornuft at dyrke sit eget foder. Vi har længe arbejdet på at finde de rigtige teknikker, der også kan gøre det økonomisk rentabelt. Derfor er det meget positivt at hele branchen – fra forskning til virksomheder - nu i endnu højere grad står sammen for at intensivere udviklingen, siger Lars Villadsgaard Toft.

Se pressemeddelelsen fra Landbrug & Fødevarer her, samt pressemeddelelse fra Miljø og Fødevareministeriet her.

Stor interesse hos landmænd
SEGES oplever stor interesse fra landmænd for dette nye forretningsområde, både konventionelle og økologiske. Især blandt de økologiske fjerkræ- og griseproducenter er der store forhåbninger til, at der snart findes attraktive fodermidler udvundet gennem bioraffinering af græsprodukter. En af de nuværende foderingredienser, som landmændene håber at kunne slippe helt eller delvist, hvis der kommer et dansk produceret planteprotein på markedet, er soja. Derudover kan intensiv græsdyrkning også være et alternativ til braklægning af god landbrugsjord i miljøfølsomme områder, hvor der er behov for at mindske kvælstofudvaskningen. 

Udviklingen på området
Proteinerne i græs, kløver og lucerne har en fin aminosyresammensætning, men skal adskilles fra plantefibrene gennem raffinering for at kunne bruges som proteinfoder og i fødevarer.
- Græsdyrkning har også stor positiv betydning for miljø- og klimaeffekter fra landbrugsproduktionen. Derfor vil protein udvundet af græs, kløver og lucerne have en stærk bæredygtigheds-profil på de punkter, siger Lars Villadsgaard Toft.
Særligt Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har drevet udviklingen langt frem, og vi begynder at nærme os noget, som kan realiseres inden for få år. Flere ingeniørvirksomheder har også vist interesse for området og bidrager nu til udviklingen af teknologien.
Danmark har nøglekompetencer og -teknologier inden for proteinforædling og ingredienssektoren, der kan skabe nye højværdiprodukter.

Vil du vide mere om SEGES’ indsats på området, så læs her. Du kan også finde et overblik over 10 udvalgte protein-aktiviteter her.

 Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen