MENU
25. september 2015

Handlingsplan mod pesticidrester på frugter virker

Det er ærgerligt, at der er fundet rester af et sprøjtemiddel fra kornmarker i et enkelt parti æbler fra 2014-høsten. Men det ændrer ikke ved, at landbrugets handlingsplan på området har haft en positiv effekt.
Øget fokus på, hvordan der sprøjtes korrekt har båret frugt
Øget fokus på, hvordan der sprøjtes korrekt har båret frugt
Foto: LandbrugsMedierne

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

- Vi er trætte af, at der i 2014 er registreret et tilfælde af, at midler fra landbruget har fundet vej til æbleproduktionen. Forekomsten var ganske vist så beskeden, at fødevaremyndighederne ikke fandt anledning til at trække partiet tilbage fra markedet, men ét tilfælde er som udgangspunkt et for mange, og vores ambition og mål er, at der slet ikke skal kunne findes rester siger Ivar Ravn, direktør i SEGES Planter & Miljø.

Han peger på, at det enkeltstående fund skal ses i lyset af, at der i 2014 er taget et større antal prøver i frugtpartierne end nogensinde før. I alt har Fødevarestyrelsen og Gasa Nord Grønt taget 44 prøver, der alle var negative.

- Samtidigt har de vejrmæssige betingelser i efteråret 2014 betydet, at det var et år med ekstra høj risiko. Det varme og solrige vejr betød tidlig såning af afgrøder og dermed også en tidlig behandling med plantebeskyttelsesmidler. Vejrmæssigt var 2014 at betragte som et ”worst case scenarie” i forhold til risiko for spredning, siger Ivar Ravn.

Arbejdes målrettet

I handlingsplanen er der stort fokus på, at informere landmændene om hvordan der sprøjtes korrekt, så risikoen for spredning minimeres. Og det er et budskab, som landmændene har forstået og taget til sig.

- Vi anbefaler landmændene at bruge såkaldt afdriftsreducerende dyser, og leverandører af dyser melder om en stigning i salget på 400 procent i 2014. Det fortæller mig, at landmændene arbejder målrettet og seriøst med problemstillingen, siger Ivar Ravn.

- Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet med at sprede budskabet om vigtigheden af god sprøjtepraksis. Det gør vi i alle relevante fora, hvor landmænd og deres rådgivere mødes, så den positive udvikling kan fortsætte.

Der er på SEGES' faglige database, LandbrugsInfo, to videoer, der fortæller, hvordan landmændene undgår, at sprøjtemidler ender de forkerte steder.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen