MENU
6. juli 2018

Hent 112-app'en - for en sikkerheds skyld

Det er knas-tørt derude, og høsten er i gang. Her er nogle gode forebyggelses-regler til at undgå høstbrande. Et råd er at hente 112-app’en ned på mobil-telefonen.
Høstbrande er hvert år skyld i, at maskiner og afgrøder for store beløb går tabt, og at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare. Ved at være have fokus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne samt være opmærksom under arbejdet, kan høstbrandene forebygges.
Høstbrande er hvert år skyld i, at maskiner og afgrøder for store beløb går tabt, og at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare. Ved at være have fokus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne samt være opmærksom under arbejdet, kan høstbrandene forebygges.

Hent 112 app’en, før du går i gang med at høste. Sådan lyder opfordringen fra arbejdsmiljøkonsulenterne i SEGES. I tilfælde af personskade er det en god idé på forhånd at have hentet 112 app’en til din mobil. Når du ringer fra 112 app’en sender din telefon nemlig din position direkte til alarmcentralen.

Hvordan installerer og bruger jeg 112 app'en?

 • Download 112 app'en.
 • Indtast dit telefonnummer og tryk på ”Aktiver”.
 • Nu er app'en klar til brug: Hvis du trykker på ”Ring 1-1-2” starter app'en et opkald til alarmcentralen.

Telefonen sender sin position i sekundet, inden taleopkaldet stilles igennem. 112app kan kun sende GPS-koordinater, hvis du ringer op via app’en, og din GPS er slået til (det hedder ”Placering” på flere nyere telefoner). Alarmcentralen kan straks ved modtagelsen af opkaldet kan se på landkortet, hvor i Danmark der ringes fra. Afhængig af forholdene vil nøjagtigheden blive angivet på alarmcentralens skærm. I bedste og fleste tilfælde kan de lokalisere dig inden for få meter, men i nogle tilfælde kan nøjagtigheden være dårligere fx inden for 300 meter. 

Læs mere her. 

Forebyggelse

Men selvfølgelig er forebyggelse nummer 1, og forhåbentlig kan kritiske situationer således helt undgås.

Høstbrande

5. juli fortalte landmand Lars Jonsson, som også er formand for Nordsjællands landboforening, følgende i Frederiksborg Amts Avis:

-Normalt er høsten en dejlig tid, men på grund af de knastørre marker kører vi rundt med ekstra brandslukningsudstyr. Der skal bare en lille gnist til, og de kommer hvis mejetærskerens skærebord rammer en sten under høstarbejdet. I går var det tæt på. Min makker, der kom kørende efter mig for at få korn fra mejetærskeren over i en ladvogn, så røg under mejetærskeren, hvor det ulmede.

-Det var et rent tilfælde, han var i nærheden og opdagede det. Der skal intet til for at hele marken bliver antændt, og der er jo huse, bygninger og folk i nærheden. Så jeg håber, der kommer bare en smule regn, så brandfaren kan blive mindsket - og der kan nå at komme lidt mere græs og hø til dyrene, fortæller Lars Jonsson.

Det er altså nødvendigt at være ekstra opmærksom ude i marken, men også ved at have fokus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne, kan høstbrandene forebygges.

Det fortæller arbejdsmiljøkonsulent Lone Højgaard Borg, SEGES Anlæg & Miljø.

- Høstbrande er hvert år skyld i, at maskiner og afgrøder for store beløb går tabt, og at mennesker, dyr og bygninger bringes i fare. Ved at være have fokus på rengøring og vedligeholdelse af maskinerne, kan høstbrandene forebygges, siger hun og kommer med følgende råd:

Inden arbejdet påbegyndes bør man:

 • Rengøre motor og motorrum for avner og støv
 • Rense køleren
 • Smøre de "daglige" smøresteder iflg. instruktionsbog/smøreskema
 • Rengøre omkring udstødningssystemet og efterse for utætheder
 • Fjerne ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele
 • Kontrollere for olie og vand.

Vær opmærksom under arbejdet

Ved at tage nogle enkle forholdsregler, kan risikoen for brand minimeres

 • Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner
 • Medbring en mobiltelefon til eventuel alarmering
 • Rens køleren jævnligt
 • Undlad tobaksrygning
 • Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke kan ramme sten, der danner gnister. (Slæbeskoene kan evt. monteres med gnistfri ”såler" af kunststof – før sæsonen
 • Under meget tørre forhold bør man medbringe en tank med vand: for eksempel en marksprøjte med slange og strålerør eller en gyllevogn med bladsprede
 • Når mejetærskeren forlades ved pauser, må den ikke parkeres ved let antændelige materialer.

Slukningsudstyr

Hvis der alligevel opstår brand, er det vigtigt at være forberedt, sådan skaden begrænses.

Pulverslukkere kan anvendes til slukning af brande i mejetærskere og traktorer. Slukkerne egner sig ikke til brand i afgrøder, men kan evt. anvendes til slukning af mindre halmbrande. Til hver mejetærsker bør man mindst have to ildslukkere, som anbringes på hver sin side af mejetærskeren. Desuden skal der ifølge Arbejdstilsynets regler, være anbragt en 2 kg pulverslukker eller lignende i umiddelbar nærhed af førerpladsen.

Branddaskere kan bruges til at slukke brande i halm, tørt græs og lignende. Skovle kan evt. også bruges. Vand er effektivt til slukning af brand i halm, støv og avner, men ikke til brand i benzin og olie. Vand medbringes i tanke i form af marksprøjte med slange og strålerør eller gyllevogn med bladspreder.

Læs mere på Landbrugsinfo her, hvor du også kan læse om at forebygge arbejdsulykker under høsten.

 

 

 


Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen