MENU
8. juni 2015

Hjælp til bedre samarbejde om naturen

Beskyttelse og pleje af de værdifulde Natura 2000-områder kræver nært samarbejde mellem kommuner, lodsejere og rådgivere. Ny håndbog og pjecer fortæller, hvad der skal til, for at samarbejdet bliver en succes.

Danmarks mest unikke, bevaringsværdige og varierede natur findes i vores 252 såkaldte Natura 2000-områder. Men uden pasning vil mængden af naturtyper og arter i områderne gå tilbage, og vores natur vil blive fattigere.

Opgaven med at få plejet de ofte privatejede arealer kan være en svær opgave. Men nu er der hjælp at hente for de kommuner, landmænd, landbrugs- og skovkonsulenter, som skal arbejde sammen, hvis Danmark skal leve op til sine forpligtelser i forhold til EU, og perlerne i vores natur skal passes på den rigtige måde.

Grundig håndbog

Som led i projektet Smart Natura har SEGES og Vejle Kommune udgivet en grundig håndbog og tre mindre pjecer, som fortæller, hvad der skal til for at lave et succesrigt naturplejeprojekt.

- Der skal mange personer og kompetencer til for at lave et vellykket projekt med naturpleje, siger Frank Bondgaard, projektleder hos SEGES, og fortsætter:

- Det er ikke noget man bare lige gør, og slet ikke ene mand i en kommune eller landbrugsrådgivning. Derfor har vi lavet de her materialer, som bygger på erfaringer fra hele landet. I dem kan man læse, hvordan man får et samarbejde i gang, leder projektet, gennemtænker alle detaljer fra starten af, sætter fælles mål og får lodsejerne på banen.

Med andre ord giver materialerne opskriften på, hvordan man laver et godt naturprojekt i samarbejdstrekanten mellem lodsejere, kommune og rådgivere.

Dialog er afgørende

Dialogen er helt afgørende, påpeger biolog Mads Fjeldsø Christensen, Vejle Kommune.

- Det er jo frivilligt for de private ejere, om de vil gå med i et naturplejeprojekt, og i kommunerne vil vi meget gerne have en god dialog med dem og deres rådgivere og samarbejde i øjenhøjde. Ellers kan kommunerne ikke leve op til den opgave, staten har stillet dem med at bevare naturen i Natura 2000-områderne, siger han.

Udover en omfattende Natura 2000-Håndbog er der tale om tre mindre pjecer.

Den ene fortæller om erfaringer fra pilotprojekter i Egtved Ådal og Øvre Grejs Ådal. En anden rummer et resume af håndbogen og er henvendt til lodsejere, dyreholdere, kommuner og rådgivere, som skal sætte et projekt i gang. Den tredje er henvendt til chefer i kommuner og rådgivningsvirksomheder.

 


FAKTA

Frem til d. 30. november er det muligt at se en særudstilling om Smart Natura på Økolariet i Vejle. Se mere her.

Smart Natura er støttet af EU-LIFE-programmet.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen