MENU
5. februar 2019

Hvornår er det bedst at adskille ko og kalv?

Det har været undersøgt i årtier og SEGES følger med interesse de nyeste forskningsresultater, da det er i alles interesse at både ko og kalv sikres den bedst mulige dyrevelfærd.
Kalve kan blive mere robuste ved at gå sammen.
Kalve kan blive mere robuste ved at gå sammen.
Foto: TORBEN WORSOEE

Af: Mille Marie Christensen, mic@lf.dk

De sociale bånd, der knytter koen og den nyfødte kalv sammen, begynder at dannes straks efter fødsel og bliver stærkere i de følgende dage og uger. Forsøg har vist at adskillelse indenfor første døgn er mindre stressende for ko og kalv end adskillelse efter kalvens fjerde levedøgn, så jo senere adskillelse desto større belastning af ko og kalv.

Ny forskning fra blandt andet Aarhus Universitet peger dog også på, at kalve bedre udvikler deres indlæringsevner og sociale færdigheder, hvis de går sammen med koen i nogle uger efter fødslen.

Peter Raundal, specialkonsulent i husdyrinnovation, SEGES, har med interesse set på forskningsresultaterne fra Aarhus Universitet.

- Det er vigtigt at vi løbende ser på den nyeste forskning og vurderer, om vi kan forbedre produktionen og forholdene for vores dyr, siger han.

Udover forskningen fra Aarhus Universitet har der de seneste år blevet publiceret flere videnskabelige undersøgelser, der både har set på effekten af ko og kalv adskillelse og effekten af opstaldning af kalve i enkeltbokse, kontra opstaldning parvist eller i grupper. Samlet set viser resultaterne, at der er en del fordele ved, at kalve er sammen med moderen i ugerne efter fødsel, da det har positive virkninger på kalvens sociale færdigheder og indlæringsevne. Det skal dog vejes op mod den stress ko og kalv får ved senere adskillelse.

Resultaterne viser også, at der er der en del fordele ved at kalve opstaldes parvist eller i grupper frem for enkeltvis, da de på den måde hurtigere får mere social kontakt. 

- Det sidste kan vi godt imødekomme, men nutidens staldsystemer er ikke indrettet til at ko og kalve opstaldes sammen. Der er begrænset viden om, hvordan stalde kan indrettes, så ko og kalv har mere kontakt, uden at det går ud over hverken køernes eller kalvenes sundhed og velfærd. Samtidig skal sådanne staldsystemer være økonomisk bæredygtige. Det er bestemt et område, som det er relevant for forskningen at gå mere ind i, siger Peter Raundal

Forskerne bag rapporten fra Aarhus Universitet pointerer da også, at de mangler mere viden om, hvordan dyrenes velfærd i et socialt miljø med både køer og andre kalve adskiller sig fra gruppevis opstaldning med andre kalve og hvordan ko-kalv-kontakt kan praktiseres i malkekvægproduktionen, og hvilken effekt det vil have for dyrevelfærden for både ko og kalv

Læs mere om fordele og ulemper ved adskillelse af ko og kalv på landbrugsinfo.dk
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen