MENU
6. februar 2015

Innovation med brugsanvisning

SEGES står i spidsen for stort EU-projekt, som skal afdække forudsætningerne for succesfuld innovation – og hvordan den bruges i det daglige arbejde.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Hvilke kræfter skaber fremdrift i en innovationsproces – og hvilke risikerer at slå den ihjel?

Præcise svar på det spørgsmål ville være et kvantespring for den indsats for innovation, som er livsvigtig for Europas videre udvikling, ikke mindst på landbrugsområdet. Derfor har Horizon 2020, EU's program for forskning og innovation, netop godkendt projektet ”AgriSPIN – Space for Innovations in Agriculture”. SEGES står i spidsen for projektet, som har 15 partnere fra 13 EU-lande. Formålet er at forbedre innovationsmetoder i landbruget ved at afdække ”blinde pletter” i innovationsprojekter.

- Blinde pletter er de delprocesser, som deltagere i innovation måske ikke selv er opmærksomme på eller tillægger nogen betydning – for eksempel samspillet mellem en landmand med en god idé og en rådgiver, som skal bære den videre. Forstår de hinanden, så ideen bliver formidlet optimalt og de rigtige understøttende initiativer bliver sat i gang, spørger projektleder Heidi Hundrup Rasmussen, SEGES.

Hun tilføjer, at ”blinde pletter” både kan have positiv og negativ indflydelse på en innovationsproces.

- Det afgørende er at få dem gjort synlige, så innovationsprocessen kan blive mere præcis, mere bevidst og dermed effektiv.

Tænker slutbrugerne med

Netop hensynet til effekt og anvendelighed har gjort SEGES oplagt til at skrive ansøgningen – og nu lede og koordinere projektet.

- Vi har gode erfaringer med at tænke slutbrugerne ind i et projekt fra starten og dermed give dem en central rolle. Det har vi gjort i ansøgningen, og det harmonerer godt med Horizon 2020’s stærke vægtning af, at projekterne skal føre til håndgribelige resultater i praksis, konstaterer Heidi Hundrup Rasmussen.

Et af midlerne til at gøre innovationsprojekter konkrete og anvendelige er konceptet ”cross visits” i otte partnerlande, hvor deltagerne lærer ved at besøge hinandens projekter. Det sker med såkaldte undersøgelseshold, som grundigt observerer og diskuterer metoderne.

Det praktiske udbytte af disse inspektioner sikres ved, at projektdeltagerne primært er praktikere – landmænd, rådgivere, organisationsfolk og andre relevante aktører inden for landbrugsinnovation. De er både kvalificerede som kritikere og til at videreformidle, hvad de ser.

Metode i fokus

Det skal imidlertid understreges, at nyskabelser til egentlig landbrugsdrift ikke er AgriSPIN-projektets mål.

- Hensigten er at udvikle en metode til at afdække, hvad der fremmer eller hæmmer innovation og dermed bidrager til en forbedret praksis på dette område. Det er først og fremmest metoden, der er interessant. Men processen må naturligvis gerne kaste nogle praktiske successer af sig – eventuelt i form af pilotprojekter, fastslår Heidi Hundrup Rasmussen.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.

FAKTA

AgriSPIN – Space for Innovations in Agriculture

Projektet har deltagelse af 15 partnere fra 13 EU-lande. Deltagerne er en blanding af organisationsfolk, rådgivere, forskere, innovationsvirksomheder og regioner

Projektledelse:  SEGES

Projektstart finder sted i marts 2015 med en varighed på to et halvt år

Budget: cirka 15 mio. kr.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen