MENU
6. november 2018

Ny uddannelse skal fremme talentudvikling i landbruget

SEGES og VIA Efter- og videreuddannelse har af Miljø- og Fødevareministeren fået til opgave at udvikle en ny uddannelse til landbrugets fremtidige ledere.
Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i samtale med to af de kommende studerende på den nye uddannelse, Jonas Würtz Midtgård og Kristina Skeldal.
Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i samtale med to af de kommende studerende på den nye uddannelse, Jonas Würtz Midtgård og Kristina Skeldal.

En ny uddannelse ser dagens lys i 2019. Uddannelsen skal styrke talentudviklingen i landbruget og være med til at udbrede innovation og kendskabet til nye teknologier, dataanvendelse og forretningsudvikling. Ideen til den nye uddannelse er født i SEGES og hos Via University College og bakkes op af Miljø- og Fødevareministeriet, som også støtter udviklingen af uddannelsen.

Se pressemeddelelse fra ministeriet her.

Uddannelsen henvender sig til unge ejere eller driftsledere i landbruget, som ønsker at bygge videre på den teoretiske og praktiske uddannelse, viden og erfaring, de allerede har opnået.

- Det er en videreuddannelse i ledelse. Både så den enkelte får skærpet sine kompetencer indenfor innovation og viden om, hvordan man leder og driver udvikling i andre brancher. Den viden og forretning og innovation, de opnår, kan også gives videre til deres medarbejdere, og på den måde får vi i landbruget skabt en bevidsthed om en innovativ tilgang til erhvervet, siger direktør for Kompetencer & Vækst i SEGES, Jakob Lave.

Se mere om uddannelsens indhold på siden her.

Ministeren ser stort potentiale

- Det skal være attraktivt for unge at vælge en karriere i landbruget. Og som ung er det vigtigt, at man kan se at landbruget er et sted, man kan udvikle sig. Derfor har vi også brug for uddannelser, der kan vise vejen. Dette talentprogram sigter efter ambitiøse yngre landmænd, der har opbygget lidt erfaring, men som også kan se nye vinkler på godt landmandskab, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det er VIA University College, der sammen med landbrugets innovations og videnshus, SEGES, er udvalgt til at udvikle det nye talentprogram. Det vil ske i 2019, hvorefter uddannelsen forventes at kunne udbydes bredt.

Skal rustes til lederrollen i fremtidens landbrug
Deltagerne skal rustes til lederrollen i fremtidens landbrug, hvor den teknologiske udvikling giver nye muligheder for både at øge indtjeningen og mindske miljøpåvirkningen. Det gælder blandt andet nye præcisionsteknologier, der kan medvirke til, at gødning og pesticider doseres mere målrettet. Sådanne tiltag er gode både for landmændenes økonomi og for miljøet.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, siger:
- Forbrugere over hele verden efterspørger i stigende grad produkter, der er produceret med omtanke for natur, miljø og klima. Danmark er langt fremme, men danske landmænd kommer i fremtiden til at arbejde mere strategisk med innovation og forretningsudvikling herunder brug af data, sensorer og robotter, der kan minimere miljøpåvirkningen og maksimere landmandens bundlinje. Til det er der brug for at få løftet landmændenes viden. At de mødes om de nyeste tilgange til innovation og forretning. Landmænd skal efteruddanne sig ligesom industriledere i andre brancher.

Direktør Louise Gade fra VIA Efter- og videreuddannelse, som er en del af professionshøjskolen VIA University College, siger:
- Mange moderne landmænd er allerede opkvalificeret på kurser og ved foredrag. Det nye er, at talentprogrammet giver de deltagende landmænd en samlet og meget strategisk rettet efteruddannelse. Uddannelsesforløbet kombinerer dygtigt lederskab med de allerstørste udfordringer, dansk landbrug står overfor i forhold til forbrugerforståelse samt økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Deltagerne uddannes i innovation, nye teknologier og digitale forretningsmodeller og får naturligvis til slut et formelt papir på deres kompetenceudvikling.

 
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen