MENU
29. januar 2019

International konference skal tegne fremtidens cirkulære bioøkonomi

Cirkulær bioøkonomi er en af vejene til at øge bæredygtigheden i vores forbrug, og landbruget kan og vil tage aktiv del i udviklingen af løsninger. En række aktører, heriblandt SEGES og Aarhus Universitet, sætter cirkulær bioøkonomi på den internationale dagsorden ved en stor konference til sommer.
25-27. juni 2019 samles internationale eksperter inden for cirkulær bioøkonomi i Danmark for at dele erfaringer og forskning, samt diskutere, hvordan den cirkulære bioøkonomi kan udvikles. SEGES er med.
25-27. juni 2019 samles internationale eksperter inden for cirkulær bioøkonomi i Danmark for at dele erfaringer og forskning, samt diskutere, hvordan den cirkulære bioøkonomi kan udvikles. SEGES er med.

SEGES og Landbrug & Fødevarer er med, når Danmark til sommer, 25.-27. juni 2019, afholder en stor international konference ”Circular Bioeconomy Days” om cirkulær bioøkonomi. Det fortæller Ejnar Schultz, som er direktør for landbrugets videns- og innovationshus SEGES, som er en del af Landbrug & Fødevarer.

- I dansk landbrug er vi meget fokuserede på at udnytte de muligheder, der er i cirkulær bioøkonomi. Vi vil finde løsninger, der gør det attraktivt for landmænd og virksomheder at være en aktiv del af den cirkulære bioøkonomi, siger Ejnar Schultz.
- Potentialet er enormt, og den danske landbrugs- og fødevareklynge har en unik styrkeposition, som er oplagt at bygge videre på. Vi har altid tænkt i praktiske og effektive løsninger til recirkulering og fuld udnyttelse af ressourcerne, så vi undgår spild men forvandler restprodukter til ressourceprodukter. Det er i den grad bæredygtig tankegang, fordi det på en gang er godt for miljø og klima og for landmandens og samfundets økonomi, siger Ejnar Schultz.

SEGES er med 
Udviklingen fra et fossilt baseret til et biobaseret samfund skal ske samtidig med at presset på jordens ressourcer mindskes. Det kræver nye løsninger, der kun kan findes ved en massiv forsknings- og udviklingsindsats. Den tager SEGES del i, og derfor er SEGES medarrangør af konferencen Bioeconomy Days 25-27 juni 2019. Her bliver fokus særligt på at udvikle nye, europæiske kilder til protein.

På fødevaresiden har Danmark allerede en førertrøje gennem virksomheder som Arla og KMC. I november tog Landbrug & Fødevarer initiativ til at stifte samarbejdet ”Dansk Protein Innovation”, som har fokus på dansk-produceret protein til foder, fødevarer og pharma. I øjeblikket har SEGES fokus rettet mod blandt andet biogas og etablering af bioraffineringsanlæg, som kan udvinde de værdifulde proteiner af græs, siger Lars Villadsgaard Toft, bioøkonomichef i SEGES.

- Cirkulær bioøkonomi rummer enorme potentialer i forhold til at forbedre ressourceudnyttelsen og producere mere bæredygtigt. I SEGES har vi i mange år bygget bro mellem landbruget og forskningen og været fødselshjælpere på konkrete løsninger og anlæg. Det arbejde fortsætter vi, og vi ser meget frem til at præsentere nogle af de danske løsninger på den internationale konference, lige som vi vil suge ny viden til os. Målet er at forskning, virksomheder og det praktiske landbrug på tværs af Europa når et stort skridt længere mod nogle af fremtidens cirkulære og bæredygtige løsninger, siger Lars Villadsgaard Toft.

Fakta
Internationale eksperter mødes hos Aarhus Universitet Foulum til konferencen, der også byder på studiebesøg, konkrete eksempler, forskningsresultater og diskussioner mellem de mange forskellige aktører på området. 
Bag konferencen står Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), Landbrug & Fødevarer SEGES, Agro Business Park, Region Midt, Viborg Kommune, Inbiom og EU-projektet Green VaLLeys.
• Du kan læse mere om konferencen her.

Pressekontakt: Marie Gang Larsen tlf 29 46 21 86


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen