MENU
12. maj 2016

Jordbrugselever med innovative miljøløsninger

Elever på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg og Erhvervsakademiet Lillebælt har i samarbejde med SEGES udviklet spændende ideer og løsningsforslag til at tackle fremtidens miljøudfordringer.
Landbrugselever er leveringsdygtige i gode ideer til at forbedre miljøet.
Landbrugselever er leveringsdygtige i gode ideer til at forbedre miljøet.
Foto: SEGES

Med den nye Fødevare- og Landbrugspakke går landbruget mod nye veje, hvor natur- og miljømål skal opfyldes gennem målrettede og fleksible initiativer.

Den målrettede regulering et kursskifte, som kræver en omfattende udviklingsindsats og nytænkning. For at få ny inspiration har SEGES derfor allieret sig med nogle af landets unge jordbrugselever, som har deltaget i innovationsdage. Det er elever fra Asmildkloster Landbrugsskole og Erhvervsakademiet Lillebælt.

- Erfaringen viser, at de bedste idéer ofte tænkes, der hvor der er behov for dem. Gennem skoletiden har eleverne tæt kontakt til landbrugserhvervet og får fornemmelse for de udfordringer og behov, som gør sig gældende på de enkelte bedrifter. Formålet med innovationsdagene var derfor at lade eleverne udvikle nye alternative idéer til kvælstofreducerende miljøtiltag, som kan implementeres ude på bedrifterne, fortæller miljøkonsulent Camilla Vestergaard, SEGES Planter & Miljø.

Elever ser løsninger
Emner som i særlig grad optog de studerende var styrkelse af dyrkningsjordens frugtbarhed, reduktion af næringsstoffer fra drænvand samt overfladevand, genanvendelse af vand på bedriften, styrkelse af biodiversitet og muligheder for elektroniske drænvandsmålinger.

Camilla Vestergaard fortæller, at der bliver gjort en stor indsats for at sikre, at idéer til alternative virkemidler kan videreudvikles og afprøves i pilotprojekter.

- Vi er meget optagede af, effektivt at kunne reducere næringsstoffer ved målrettede drænvandsløsninger. En særlig interessant idé, som eleverne formulerede, er anvendelse af dammuslinger, som kan rense drænvand i etablerede drænvandsbassiner. Det viser sig, at man på Iowa State University, USA har lavet lovende undersøgelser af ferskvandsmuslingers potentiale som rensningsfiltre i flodvand. Det er interessant, hvis muslinger kan have potentiale i ferskvand og ikke kun i havmiljøet, siger hun.

En anden spændende idé er genanvendelse af næringsstoffer ved dyrkning af alger i drænvandsbassiner. SEGES har kig på Azolla algen, som har været afprøvet ved blandt andet Thisted Vand. Algen vokser eksplosivt og kan have potentiale til foderanvendelse og grøngødning.

- Flere af de idéer, som blev genereret i løbet af innovationsdagene bliver tænkt ind i kommende projekter på SEGES og de studerende vil blive kontaktet som samarbejdspartnere, hvis deres idé skal realiseres, siger Camille Vestergaard.

Har man gode ideer til miljøtiltag, så kan man også levere dem direkte til SEGES. Alle er velkommen til at byde ind på ideladen.seges.dk   

 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen