MENU
9. maj 2018

Salg af kemi til private er ulovligt

I november 2016 blev det forbudt for professionelle at sælge kemi til private haveejere. En kampagne fra Miljøstyrelsen sætter fokus på privat kemi-brug i haver.

Danmarks Radio er i disse dage fremme med en historie om, at private haveejere i nogle tilfælde har sprøjtemidler stående, som de har købt fra en landmand.

- I november 2016 blev det forbudt for professionelle brugere som f.eks. landmænd at videresælge sprøjtemidler til private. Private må kun købe bestemte midler, som er klar til brug og som ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko for brugerne. Alle sprøjtemidler er nu mærket, så det på etiketten klart fremgår, om de kun må bruges af professionelle, autoriserede brugere, eller om de må anvendes af private, som ikke har en autorisation.

Men hvis der stadig foregår stalddørssalg, så er det noget vi tager meget stærkt afstand fra. Det er ulovligt, og det er aldeles uhensigtsmæssigt! Landmænd er professionelle, som er uddannet i at bruge kemi korrekt og derfor må anvende midler, som ikke må bruges af private haveejere, siger landskonsulent Jens Erik Jensen, Planteinnovation i SEGES.

- Vi er i øvrigt tilfredse med, at der sættes fokus på, at sprøjtemidler skal håndteres korrekt og professionelt, og at Miljøstyrelsen har fokus på at rådgive og vejlede private, så de også udviser omtanke og sætter sig grundigt ind i, hvordan man anvender kemi i haven – hvis det da overhovedet er nødvendigt, når der ikke er tale om professionel produktion. At der bruges så lidt kemi som muligt og så professionelt og målrettet som muligt er jo både i landbrugets og private borgeres interesse, siger Jens Erik Jensen.

Det skal understreges, at SEGES ingen grund har til at tro, at der foregår stalddørssalg. Forklaringen på, at 8,5 procent af de adspurgte privatpersoner ifølge DR svarer, at de har sprøjtemidler fra landmanden, kan være at de har købt dem før november 2016, hvor det var tilladt.

Miljøstyrelsen kører en kampagne rettet mod private haveejeres anvendelse af kemi i haven. Se her.

- Og generelt kan vi da kun opfordre privatpersoner til at være meget omhyggelige med anvendelse af kemi til private pryd- og nyttehaver. Det er også en meget god ide at gennemgå, hvad de har stående af kemi og aflevere produkter, som eventuelt ikke er lovlige mere eller som de ikke har brug for mere, på genbrugspladsen, siger Jens Erik Jensen.

Miljøstyrelsen har i øvrigt påvist, at der er problemer med nethandel af kemi. Det viser et kontrolprojekt, som styrelsens Kemikalieinspektionen har deltaget i sammen med 14 andre EU lande. Miljøstyrelsens stikprøvekontrol i Danmark viste, at 8 ud af 10 produkter ikke overholdt de krævede oplysninger om faren og mærkningen for farlige kemiske blandinger, når de sælges via e-handel.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen