MENU
7. september 2015

Kinesere henter knowhow hos SEGES

Byen Harbin og virksomheden Beijing DanChing KnowHow FarmTech Ltd. underskriver mandag en samarbejdsaftale med SEGES. Aftalen betyder, at kineserne får mulighed for at trække på SEGES’ stærke kompetencer indenfor håndtering og udnyttelse af husdyrgødning.
SEGES indgår samarbejde med den kinesiske by Harbin og virksomheden Beijing DanChing KnowHow FarmTech Ltd.
SEGES indgår samarbejde med den kinesiske by Harbin og virksomheden Beijing DanChing KnowHow FarmTech Ltd.
Foto: SEGES P/S

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

SEGES erfaringer og kompetencer indenfor håndtering og udnyttelse af husdyrgødning vil i fremtiden komme kinesisk landbrug i Harbin-regionen til gavn.

Det er resultatet af en samarbejdsaftale mellem SEGES, Harbin og den private virksomhed Beijing DanChing KnowHow FarmTech Ltd.

- Harbin er et landbrugsområde med omfattende produktion af majs, men også med et stort dyrehold, blandt andet malkekvæg. Man har ambitioner om at udvide produktionen, men er meget bevidste om de miljømæssige perspektiver ved husdyrhold. Derfor vælger man at se mod Danmark og SEGES, siger seniorkonsulent Torben Huus-Bruun.

Samarbejde imponerer

Kineserne er særligt imponeret af, hvordan dansk landbrug opbevarer, håndterer og anvender husdyrgødningen, og derigennem opnår fine udbytter i markbruget. At rådgivningstilbuddene til landmændene udvikles i samarbejde med universiteter og andre videnvirksomheder er også noget, man har fæstet sig ved.

Den præcise udmøntning af aftalen ligger endnu ikke fast, men flere ideer er på tegnebrættet.

- I regi af samarbejdsaftalen vil der for eksempel kunne blive etableret markforsøg og pilotprojekter, så man kan se, hvordan de danske erfaringer fungerer i en Harbin-sammenhæng. En del af aftalen er også muligheden for at organisere træning og undervisning af landmænd og driftsledere i Harbin med henblik på at vise mulighederne i brug af husdyrgødning. Studieture for at lære af den danske model er også en mulighed, fortæller Torben Huus-Bruun.

Aftalen løber i første omgang i tre år, med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen