MENU
18. marts 2019

Dansk landbrug vil skabe bøffer med lavere klimaaftryk

Landbruget investerer 20 millioner kroner i at sænke metan-udledningen fra produktionen af dansk kalvekød. Projektet, som har fokus på avl, løber over fire år.
Eksperterne i Landbrug & Fødevarers videns og innovationshus SEGES vil sammen med forskere på Aarhus Universitet, eksperter fra Danish Crown og kvægavlsforeningen Viking forsøge at identificere gener, der kan være med til at skabe en slagtekalv med et lavere metan-udslip. Projektet, som løber over fire år, har et budget på 20 millioner kroner."
Eksperterne i Landbrug & Fødevarers videns og innovationshus SEGES vil sammen med forskere på Aarhus Universitet, eksperter fra Danish Crown og kvægavlsforeningen Viking forsøge at identificere gener, der kan være med til at skabe en slagtekalv med et lavere metan-udslip. Projektet, som løber over fire år, har et budget på 20 millioner kroner."

 

Dansk landbrug har et af verdens laveste klima-aftryk, men er fokuseret på at finde nye løsninger, der gøre det endnu lavere. 

- Landbrugsproduktionen bidrager på nogle områder positivt til det samlede danske klima-regnskab, på andre områder påvirker produktionen klimaet i negativ retning, og det arbejder vi seriøst med at ændre på. Over de senere år har vi investeret store millionbeløb i at finde løsninger både i mark og stald, som er med til at mindske klimapåvirkningen. Gennem avl og ny teknologi og ved at optimere de måder, vi producerer på, har dansk landbrug før drevet stærke udviklinger, siger Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.


Slagtekalv med lavere klimaaftryk
Denne gang vil eksperterne i Landbrug & Fødevarers videns og innovationshus SEGES sammen med forskere på Aarhus Universitet, eksperter fra Danish Crown og kvægavlsforeningen Viking forsøge at identificere gener, der kan være med til at skabe en slagtekalv med et lavere klimaaftryk. Projektet, som løber over fire år, har et budget på 20 millioner kroner.

- Vi vil undersøge, om der findes gener, der er med til at give et lavere metan-udslip fra slagtekalve. Kvægbruget arbejder på mange fronter på at sænke klimapåvirkningen, og her er måske endnu en knap, vi kan skrue på.  Vi ved det endnu ikke med sikkerhed - det er det, vi nu går i gang med at undersøge - men vi håber meget, at vi finder et positivt svar, siger Trine Barrett, afdelingschef Husdyrinnovation i SEGES.

Hun forventer, at projektet samlet set giver så meget ny indsigt, at det måske også kan give inspiration til andre ting, der kan undersøges nærmere – og som måske kan være med til at mindske klimaaftrykket fra kødproduktionen yderligere. 
- Vi forventer at stå med nogle data, der også kan bruges i andre sammenhænge, og dermed langsomt men sikkert bringer os i den rigtige retning. Alt tæller for os. Forskningsarbejdet kommer til at ske på en række gårde og ikke i et specielt forsøgsmiljø. Det er vigtigt for os at trække forsøgene ud i virkeligheden – ud til de landmænd, som fremover skal bruge den nye viden i deres produktion, siger hun.
Projektet fokuserer på kalve fra mælkeproduktionen, fordi det er her langt de fleste slagtekalve i Danmark stammer fra. Håbet er, at arbejdet også kan blive et konkurrenceparameter for dansk kalvekød, som nogle gange er oppe mod kød importeret fra lande så langt væk som Sydamerika og USA.

Bedre kød
Slagterikoncernen Danish Crown er en del af projektet, som indgår i koncernens samlede arbejde med bæredygtighed og klima.
- Vi er klar til at forfølge alle de muligheder, der er for at kalvekødet - og kød i bred forstand – får et lavere klimaaftryk. Det her projekt kan være med til at give Danish Crown, slagterierne og de danske landmænd et konkurrencemæssigt forspring, for jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt vil være en markant efterspørgsel efter bæredygtigt kød, siger Finn Klostermann, der er CEO i Danish Crown Beef.

Måler metan fra 12.000 kalve
Folkene bag projektet vil registrere foder-optagelse, spisekvalitet og metan-udledning fra ikke mindre end 12.000 krydsningskalve (det vil sige kalve, som har en malkeko som mor og en kødkvægstyr som far) i 8-10 danske slagtekalvebesætninger. Det vil sige, at resultaterne skabes på almindelige gårde og ikke i særlige forskningsstalde. 


Fakta
Deltagerne i projektet er SEGES, Danish Crown, AU Food, AU Molekylærbiologi og Genetik, Viking Danmark og Viking Genetics samt Allflex Danmark.
Projektet er støttet af Landbrugsstyrelsen gennem erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).
På verdensplan står mælke- og oksekødsproduktionen for 65 % af udledningen af klimagasser fra husdyrsektoren. Oksekødsproduktionen står alene for 41 % af udledning fra husdyrsektoren. Derfor arbejder landbruget målrettet i en række projekter på at nedbringe udledningen fra kalve og oksekødsproduktionen.


Pressekontakt: Mille Marie Christensen 61 70 20 47Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen