MENU
26. november 2020

Landbruget kan spille central rolle i kommunernes naturudvikling – SEGES Natur kan hjælpe

Landmænd og kommuner efterspøger viden om natur - ikke mindst i relation til de meget komplekse regler, der er i spil, og de tilskudsmuligheder, der er til rådighed. Her er SEGES Natur eksperter - også i at skabe dialog mellem landmænd og kommuner.


I SEGES ser vi landmændene som centrale medspillere, når det handler om at beskytte og udvikling landets biodiversitet. De danske landmænd ejer og forvalter nemlig en stor del af Danmarks natur. Og her snakker vi ikke bare læhegn, vandhuller og blomsterstriber. Mange af landets ypperste naturperler – fra gamle løvskove til artsrige overdrev - er i landmændenes varetægt. 

Mange landmænd ser hensynet til naturen som en integreret del af en moderne, bæredygtig landbrugsdrift. De får blandt andet lavet naturtjek på deres ejendom, og de søger råd og vejledning hos os i SEGES Natur og hos landbrugets lokale natur-rådgivere. For de har brug for at få faglig rådgivning om, hvordan de kan lave målrettede tiltag, der gør en forskel og kan harmonere med gårdens drift. Og her kan vi og den lokale rådgivning hjælpe. 

Vanskeligt område
- Vi ved, at det skal hænge sammen hele vejen rundt for landmanden, hvis de skal gå nye veje og i højere grad integrere naturen på bedriften. Her kommer vi desværre ikke uden om, at det er uhyre vanskeligt at navigere i de komplekse regler, der er i spil og de tilskudsmuligheder, der er til rådighed. Dette hører vi både fra landmænd og fra kommunerne, siger Heidi Buur Holbeck, chef for SEGES Natur.

- Vi oplever derfor også, at flere og flere kommuner efterspørger vores hjælp til at få igangsat en god og konstruktiv dialog med landmændene – både de professionelle og dem, der har en mindre landejendom. Her kan vi være ”brobyggere”, fastslår Heidi Buur Holbeck.

Inddrag landbruget i din kommunes biodiversitetsstrategi
I mange kommuner forestår et stort arbejde med biodiversitetsstrategier. SEGES Natur har gode erfaringer som oplægsholdere og samarbejdspartnere i dette arbejde, lige som eksperterne i teamet medvirker ved opstart af lokale naturprojekter eller ved behov for konkret rådgivning og sparring til de landmænd, der forvalter nogle af kommunens mest værdifulde naturarealer.

- Vores styrke er, at vi kan komme hele vejen rundt om de udfordringer, landmændene ser, og forstå de dilemmaer de står med, forklarer Heidi Buur Holbeck.

- Samtidig kan vi med vores viden om regler, tilskud og biodiversitet guide både landmændene og kommunerne til at finde de bedste løsninger. Vi har mange gange oplevet at bidrage til løsninger, som alle parter er glade for. Faktisk ender vi ofte med at finde løsninger, der er bedre for biodiversiteten – og for landmanden - end det, der i første omgang var på tegnebrættet. 

- Vi er altid klar til uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe kommune tættere på landmændene og deres natur, for vi ved, at dialogen og samarbejdet gør en kæmpe forskel for resultaterne. 

Se mere om, hvordan SEGES Natur kan bidrage til arbejdet med natur og biodiversitet i kommunerne her.

 
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen