MENU
14. maj 2018

Kunst i samspil med minivådområde

Statens Kunstfond har peget på kunstner Camilla Berner til at udforme et kunstværk, som skal opstilles ved et af landbrugets nye miljøtiltag.
Kunstneren Camilla Berner har været rundt og kigge efter et egnet minivådområde, hvor hun kan placere et kunstværk.
Kunstneren Camilla Berner har været rundt og kigge efter et egnet minivådområde, hvor hun kan placere et kunstværk.
Foto: ASTRID DALUM

Mens en del landmænd netop nu planlægger at etablere et minivådområde, som kan opfange kvælstof fra markerne, har Camilla Berner været rundt og kigge efter et egnet minivådområde, hvor hun kan placere et kunstværk.

SEGES står sammen med Somewhere bag ansøgningen til Statens Kunstfond, som har bevilget 150.000 kr. til realisering af kunst til et minivådområde. Kunstfonden har samtidig valgt Camilla Berner til at udforme kunstværket. Hvilken type kunstværk er helt op til kunstneren.

Kunst kan fremme dialogen mellem land og by
- Kunsten kan gøre opmærksom på problemstillinger, vi måske ikke tænker på til daglig. Hvordan er forholdet mellem land og by, og hvordan er deres respektive landskabs- og landbrugsforståelse? Hvordan tænker man på forholdet mellem udnyttelse og beskyttelse af vores natur alt efter, hvor tæt man er på naturen i hverdagen. Kunsten kan rejse spørgsmål, så vi undres på forskellige niveauer, og den kan sanseligt bevidstgøre os om aktuelle udfordringer og måske åbne op for nye forbindelser og erkendelser på tværs af fagområder", siger Camilla Berner.

Udover et færdigt værk skal hun pege på to andre ideer til kunstværker, som vil egne sig til at blive udviklet til opsætning ved minivådområder. Udpegningen skal ske i samarbejde med kunstrådgiver Stenka Hellfach fra Somewhere, som har speciale i offentlig kunst.

Studietur til seks lokationer
Det er, så vidt jeg ved, første gang, SEGES søger midler hos Statens Kunstfond, fortæller chefkonsulent Flemming Gertz, SEGES.

Da kunst er et godt stykke ved siden af SEGES’ spidskompetencer, er SEGES’ rolle dog begrænset til at pege på mulige minivådområder, hvor kunstværket kan placeres. Oplandskonsulenterne har givet forslag til egnede minivådområder, og Camilla Berner, Flemming Gertz og Stenka Hellfach, har i det tidlige forår været rundt og kigge på seks mulige placeringer i Danmark.

- Nu afventer vi, at landmændene får tilbagemelding på deres ansøgninger om støtte til minivådområder. Herefter skal kunstneren vælge det minivådområde, som hun vil udforme et kunstværk til. Jeg kan afsløre, at vi har to favoritsteder, hvor der er nærhed til mindre byer og fine landskaber.

- Vores bevæggrund for at søge projektet er at skabe opmærksomhed om minivådområder og deres funktion. Et kunstværk i det åbne land skaber opmærksomhed og kan fremme dialogen mellem landbruget og den øvrige befolkning. Kunstværket anlægges så byboere får glæde af det fx i forbindelse med gåture i deres nærmiljø. Derudover tænker vi også, at dette lidt skæve projekt får pressens opmærksomhed, så vi får lejlighed til at præsentere fortællingen om minivådområder og helhedstanker i forbindelse med dem, siger Flemming Gertz.

Kunstværket forventes realiseret i løbet af 2018.

Camilla Berner har netop modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. 

Kontakt:

Flemming Gertz - flg.seges.dk – 3092 1763

Camilla Berner- cb@camillaberner.dk

Om Statens Kunstfond

Statens Kunstfond støtter kunstoplevelser i hele landet blandt andet gennem tilskud til kunst i det offentlige rum. I 2017 fik 72 steder i 41 kommuner støtte til at få kunsten ud i danskernes hverdag. Læs mere på kunst.dk.Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen