MENU
8. oktober 2015

Kvægbranchen har næsten udryddet salmonella

Salmonella er godt på vej til at blive udryddet i dansk kvægbrug. Kun cirka 5 procent af landets mælkeleverandører har den kvægspecifikke Salmonella Dublin. Det er det laveste antal nogensinde og Sjælland, Fyn og store del af Jylland er stort set salmonellafrit område. Målet er et salmonellafrit kvægbrug i 2016.
Dansk kvægbrug er tæt på en salmonellafri produktion.
Dansk kvægbrug er tæt på en salmonellafri produktion.
Foto: SEGES P/S

Af Mille Marie Christensen, mic@lf.dk

En massiv indsats fra kvægbranchen og et tæt samarbejde mellem landbruget og fødevaremyndighederne har ført til, at salmonella nu er godt på vej til at blive udryddet i dansk kvægbrug.

I 2007 blev en omfattende salmonellahandlingsplan i kvægbruget sat i gang. På det tidspunkt var knap 16 procent af alle danske malkekvægbesætninger ramt af Salmonella Dublin, der er en kvægspecifik salmonellatype. Det tal er nu nede på cirka 5 procent, hvilket er det laveste nogensinde.

Men tallet skal endnu længere ned, mener Erik Rattenborg, dyrlæge i landbrugets videncenter, SEGES.

- Målet er, at vi er salmonellafrie ved udgangen af 2016. Og med de gode resultater vi allerede har set, og den kæmpe indsats, vores landmænd yder for at bekæmpe smitten, så er vi godt på vej, vurderer han.

Danmark har som et af de eneste lande i verden et målrettet bekæmpelsesprogram mod Salmonella Dublin.

I Danmark er man nu så langt med at få bekæmpet salmonella at Fyn, Sjælland og store dele af Jylland er stort set frit for Salmonella Dublin.

- Det resultat er opnået ved, at landmændene hurtigt har fået saneret for sygdommen i de besætninger hvor den er fundet og dermed forhindret den i at sprede sig til andre besætninger, fortæller Erik Rattenborg.

Forstærker indsatsen i ramte områder

For at nå det resultat har det blandt andet været nødvendigt at indføre retningslinjer som betyder, at de landmænd der har dyr i områder hvor der stadigvæk er forholdsvis høj forekomst af Salmonella Dublin ikke må flytte køer til de områder, som er næsten frit for salmonella.

- På den måde kan vi forhindre at sygdommen spreder sig på ny, men forbliver i afgrænsede områder, hvor vi så kan forstærke indsatsen og dermed hurtigere få nedbragt antallet af smittede besætninger, forklarer Erik Rattenborg.

Han ved, at det kan betyde udfordringer for nogle landmænd, der gerne vil sælge køer til en anden del af landet.

- Det er selvfølgelig en begrænsning for de ramte kvægbrugere, men det er en nødvendig foranstaltning for at få udryddet Salmonella Dublin i dansk kvægbrug til gavn for både landmænd og forbrugere, siger Erik Rattenborg.

Antallet af danske malkekvægbesætninger med tegn på smitte med salmonella er faldet fra omkring 25 pct. i 2003 til godt 5 pct. i dag. Omkring 95 procent af landets besætninger med malkekvæg er altså fri for Salmonella Dublin.

Omkring 0,5 procent af landets besætninger med kødkvæg, har tegn på at være inficeret med salmonella.

Læs mere om indsatsen for at bekæmpe salmonella Dublin i Kvægnyt

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen