MENU
23. august 2017

Kvægproducenter bruger mindre medicin

I første halvår af 2017 har kvægproducenterne sænket forbruget af antibiotika med 12 procent. Det er resultatet af en fortsat målrettet indsats og skyldes primært bedre yversundhed.
Det lavere forbrug af antibiotika er et resultat af færre yverbehandlinger.
Det lavere forbrug af antibiotika er et resultat af færre yverbehandlinger.
Foto: Torben Worsoe

Af: Kirsten Foss Marstal, kfm@seges.dk 

De første seks måneder af 2017 har de danske kvægbønder formået at sænke forbruget af antibiotika med 12 procent i forhold til samme periode i 2016. Det viser en ny opgørelse fra SEGES. Dermed fortsætter trenden fra første kvartal 2017, hvor forbruget faldt med næsten 16 pct. Faldet er primært sket i forbruget af penicillin, som fortrinsvis bruges til yverbehandlinger på køer. 

- Det at vi ser så markant et fald af det samlede antibiotikaforbrug også i andet kvartal viser, at der ikke er tale om en kortvarig tendens, men at der virkelig er tale om en målrettet indsats fra mælkeproducenternes side, siger Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

 Det lavere forbrug er et resultat af færre yverbehandlinger, og det understreger, ifølge Christian Lund, at mælkeproducenterne har taget SEGES’ anbefalinger til sig. Det er anbefalinger som går på:
at goldbehandle køer med højt celletal (og fund af bakterier) frem for at behandle i  laktationen, at diagnosticere akutte yverbetændelser, før man behandler og at undlade at behandle kroniske yverbetændelser.

Til gengæld havde formanden gerne set, at forbruget af antibiotika til kalve tilsvarende var faldet:
- Desværre har vi fortsat en udfordring på kalveområdet, hvor forbruget af antibiotika er uændret, forklarer han.

Christian Lund opfordrer derfor til, at mælkeproducenter og slagtekalveproducenter arbejder tæt sammen om også at sænke forbruget på dette område. 
- Der skal en fælles indsats til for at få kalvene godt fra start i forhold til bl.a. råmælkstildeling, fravænning, flytning og smittebeskyttelse. På den måde får vi nogle sunde og robuste kalve hele vejen gennem systemet, som kræver mindst mulig behandling, siger han.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen