MENU
26. februar 2018

Kvægproducenter skal arbejde benhårdt på at forbedre produktiviteten

2017 var et godt år for de danske mælkeproducenter, der fik høvlet af på gælden, men der skal fortsat arbejdes benhårdt på at forbedre produktiviteten på kvægbedrifterne. Sådan sagde formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund i sin beretning til op mod 2300 deltagere på Kvægkongres 2018.
Vi skal selv skabe forandringerne, lød et af buskaberne fra Christian Lund på Kvægkongressen.
Vi skal selv skabe forandringerne, lød et af buskaberne fra Christian Lund på Kvægkongressen.
Foto: Torben Worsoe

Vi skaber selv vores fremtid. Sådan sluttede Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, sin beretning på Kvægkongres 2018, der i dag og tirsdag trækker knap 2300 landmænd og landbrugsinteresserede til Herning for at diskutere fremtiden for dansk mælke- og oksekødsproduktion.

For på trods af at 2017 har været et godt år for kvægproducenterne, hvor det gennemsnitlige driftsresultat steg med 1,5 mio. i forhold til 2016, og rigtig mange mælkeproducenter fik høvlet af på gælden, så er 21 procent af mælkeproduktionen stadigvæk på økonomisk truede bedrifter.

-Vi har flyttet meget i den rigtige retning, men vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal selv være forandringsskabende. Derfor har vi i Landbrug & Fødevarers nye strategi for dansk kvægproduktion sat som mål at sænke fremstillingsprisen på kalvekød, foder og mælk. En høj mælkeydelse og høj udnyttelse af foderet, giver høj energiudnyttelse og høj kvælstofudnyttelse, hvilket er forudsætning for lav klimabelastning og lav ammoniakudledning, sagde Christian Lund.

Han opfordrede også til mere fællesskab på tværs i kvægklyngen.

-Jeg tror, det er vigtigt at gøre hinanden bedre, selvom vi er forskellige. Er man slagtekalveproducent, kødkvægavler, økolog eller almindelig mælkeproducent, så er det nødvendigt, at vi har en fælles kvægklynge, så vi kan konkurrere og være konkurrencedygtige på det globale marked. Det er vigtigt, at vi taler hinanden op, for det er vores fællesskab der skaber forretning. Vi skal sammen fortælle om stoltheden ved vores produktion, og hvad den bidrager til for det danske samfund.

Netop vigtigheden i en tættere dialog med forbrugerne, kom Gitte Grønbæk, sektorchef i Landbrug & Fødevarer, Kvæg, og Christian Lund også ind på deres beretning.

-Den måske vigtigste strategiske udfordring, som mange af jer har peget på, er at vi har behov for at komme i tættere og mere direkte dialog med befolkningen. Flere og flere mennesker bor i byerne. De vil gerne vide, hvor deres mad kommer fra, om den er sikker at spise, og hvordan den er produceret. Vi har brugt mange ressourcer på at forsøge at ændre tonen og indholdet i undervisningsmateriale om dyrevelfærd til folkeskolen. Men der er også brug for, at vi åbner mere op ved for eksempel at invitere skoleelever ind i stalden eller bruge de sociale medier til at komme i kontakt med forbrugerne, sagde Gitte Grønbæk.

Til gengæld lovede både formand og sektorchef, at Landbrug & Fødevarer fortsætter med at kæmpe for bedre rammevilkår for landmændene. For eksempel i forhold til kravene om reduktion af ammoniakudledning i nærheden af naturområder.

-Nogle landmænd og deres familier rammes helt urimeligt af kravene til reduktion af ammoniakudledning i nærheden af naturområder. Som reglerne er nu, skal de på sigt reducere deres produktion med store økonomiske tab til følge. Vi må anbefale, at ministeren går ind i denne sag og enten yder fuld kompensation eller varig dispensation til husdyrholdet. For det er helt urimelige erhvervsvilkår, at man kan blive udsat for at skulle afvikle uden erstatning, sagde Christian Lund.

 

 

 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen