MENU
27. august 2020

Lær af TOP 2 og bliv en bedre landmand

TOP 2-landmænd har en gennemsnitlig bundlinje, som er bedre end TOP 15’s, men hvad skyldes det egentlig? Netværk, personlig udvikling og overblik over landbrugsvirksomheden er nogen af hovedtemaerne. SEGES Strategi & Vækst har i samarbejde med en gruppe landmænd omsat viden om TOP 2 til et sæt af anbefalinger, som kan bruges af andre landmænd til at blive blandt de bedste.

 
Som landmand har man mange forskellige kasketter på i løbet af en dag, men hvordan skal man se sig selv – som landmand eller som direktør for en landbrugsvirksomhed? Fælles for TOP 2-landmænd er, at de har fokus på den samlede virksomhed, og det betaler sig. En økonomisk analyse af TOP 2-landmændende, gennemført fra finanskrisen til og med 2016, viser, at TOP 2-landmænd har en gennemsnitlig bundlinje, der er næsten syv gange bedre end TOP 15. 

Mange landmand vil gerne blive bedre til at arbejde i rollerne som både landmand i marken og direktør på kontoret, men det kan være en udfordring at forene de to kasketter. Det er en udfordring, man arbejder med hos SEGES Strategi & Vækst, hvor man løbende udvikler materiale, som øvrige landmænd kan bruge som inspiration i deres egen landbrugsvirksomhed.

I efteråret 2020 afholder SEGES blandt andet en række workshops, der skal inspirere flere landmænd til at arbejde med de ting, som TOP 2-landmændene har succes med. Rasmus Berg Larsen, som er konsulent for Strategi & Vækst ved SEGES, fortæller, at de har oplevet stor interesse fra landmænd, som gerne vil være med, og at det er gået stærkt med tilmeldingerne.

Om workshoppen fortæller han videre:
”Deltagerne på workshoppen får mulighed for at lære, hvordan de dygtigste landmænd i Danmark har gjort, og vi tager udgangspunkt i et sæt med 5 anbefalinger, som SEGES og 18 landmænd har arbejdet med siden 1. januar 2019. Det bliver en dag, hvor deltagerne bliver udfordret, og udbyttet bliver større, hvis deltagerne er villige til at diskutere nogen af de lidt sværere emner som for eksempel ledelsesudfordringer.” 

TOP 2-landmænd har fokus på personlig udvikling med et ”growth mindset” 

Landmænd kan få stor glæde af at lære om TOP 2-landmændenes tilgang til arbejdet. Og hvad er det så TOP 2-landmændende gør rigtigt, og hvordan får man den konkrete viden sat i spil hos andre landmænd? Svaret finder man blandt andet i de fem anbefalinger, som SEGES har udarbejdet. Anbefalingerne skal ses som et samlet sæt, og derfor skal landmanden arbejde med alle fem anbefalinger, for at det giver gode resultater.

En af anbefalingerne lyder på, at landmanden skal sætte fokus på sin personlige udvikling. Landmanden skal erkende, at han selv er et af de vigtigste aktiver i virksomheden. Det er ikke nok, at landmanden kun sørger for at vedligeholde traktorer og bygninger, for der ligger også et stort arbejde i, at han tager hånd om sig selv, sin egen udvikling og sine medarbejdere. 

En anden anbefaling handler om begrebet ”growth mindset” - et begreb, som landmændene gerne må tage til sig. Hvis man har et ”growth mindset”, har man en vilje, lyst og motivation til at udvikle sig selv og sin virksomhed. Landmanden er allerede godt på vej, hvis han ser muligheder i stedet for begrænsninger. 

”Vigtigst af alt handler det om, at vi kan se, at TOP 2-landmændene ikke beskæftiger sig meget med de ting, de ikke kan gøre noget ved. Det kunne eksempelvis være rammebetingelser. I stedet fokuserer de på dé områder, hvor de kan gøre en forskel”, forklarer Rasmus Berg Larsen. 
De tre øvrige anbefalinger lyder: Find tid til de strategiske spørgsmål, Forstå og styrk din forretning og Gå fra hensigt til handling.  

Læs mere om de fem anbefalinger her. 

En del af det moderne landbrug 
TOP 2-landmændende viser et nyt og mere moderne perspektiv på landbruget med landmanden som virksomhedsleder. Det indebærer forskellige udfordringer, eksempelvis at fastholde og rekruttere medarbejdere eller at skabe overblik over virksomhedens økonomi og fremtid. Det er udfordringer som disse, landmændene kan lære at blive endnu bedre til at håndtere ude på de enkelte bedrifter.

Hos SEGES Strategi & Vækst håber man, at anbefalingerne kan understøtte landmænd og rådgiveres arbejde med de udfordringer og muligheder, der følger med en moderne landbrugsvirksomhed. Derfor har det også stor betydning at have et godt netværk og forskellige samarbejdspartnere.

Fra Rasmus Berg Larsen lyder det:
”Vi håber, at der vil være fokus på de fem anbefalinger både blandt rådgivere og landmænd, og at det er noget, de vil bruge endnu mere. Det kunne for eksempel være ved at etablere flere Advisory Boards, hvor landmanden får mulighed for at blive udfordret professionelt og sparre med rådgivere, landmandskollegaer eller andre udenfor erhvervet”. 

Læs mere om TOP 2-indsatsen her. 
Til efteråret udkommer et handlingskatalog med inspiration til, hvordan man kan arbejde med de 5 anbefalinger, ligesom en række cases vil fortælle om forskellige landmænds oplevelser med det.

Fakta 
Indsatsen er støttet af Promilleafgiftsfonden for landbrug 
Beregninger viser, at TOP 15-landmændenes samlede resultat før skat i teorien vil kunne løftes med ca. 6 mia. kr., hvis man kan overføre alle TOP 2-landmændenes kompetencer til dem.Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen