MENU
2. maj 2016

LandboSyd-direktør er ny DLBR-formand

På årets generalforsamling i DLBR skulle der vælges ny formand. Det blev Klaus Andersen, LandboSyd. Den nye formand vil blandt andet have fokus på at styrke sammenhæng og synergi i rådgivningsarbejdet.
DLBR
DLBR

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Klaus Andersen, administrerende direktør i LandboSyd, blev på generalforsamlingen fredag valgt til ny formand for samarbejdet i DLBR, der organiserer 31 rådgivningsvirksomheder plus SEGES.  Klaus Andersen afløser Mads Birk Kristoffersen, Gefion, der har siddet tre år i formandskabet og efter vedtægterne skulle træde ud. Ny i formandskabet er Johannes Elbæk, Heden & Fjorden, mens Tage Hansen, LHN, fortsat er del af formandskabet.

Den nye formand ser frem til sin nye rolle som leder af DLBR-fællesskabet. Han vil blandt andet have fokus på at styrke sammenhæng og synergi i rådgivningsarbejdet.

- Rådgivningsvirksomhedernes DNA er mangfoldige, og DLBR-samarbejdet skal favne mange behov og interesser. Det er en spændende udfordring at servicere DLBR's ejere bedst muligt. I nogle tilfælde er der bred enighed og andre gange ikke, og vi skal have respekt og forståelse for denne forskellighed, siger Klaus Andersen

Har kun en opgave
Han understreger, at landbrugets organisationer kun har én opgave og berettigelse, og det er at varetage ejernes og kundernes interesser på bedste vis.

- Det gælder ude i de enkelte rådgivningsvirksomheder, men i høj grad også i DLBR-samarbejdet, hvor vi skal sikre et fælles fokus på forretningsmæssige løsninger, der er effektive og værdiskabende og sikrer et højt kvalitetsniveau i rådgivningen. Forventninger og behov fra marked og kunder ændrer sig med en dramatisk fart i disse år. Det skal vi have øje på for at fastholde vores konkurrencekraft og markedsposition. Vi skal stille krav til hinanden i øjenhøjde og hele tiden træne på at blive bedre.

- At kunne bidrage positivt til landmændenes bundlinje er vores ultimative succeskriterie, og det kan et stærkt samarbejde mellem DLBR-virksomhederne og SEGES være med til at understøtte. Så at styrke og effektivisere den samarbejdsrelation vil stå højt på min dagsorden, siger Klaus Andersen.

Skal skabe større nytte
Han vil også bruge sin formandstid på at arbejde generelt for en større orientering mod at skabe værdi og nytte i alle dele af landbrugets organisationer.

- Jeg synes, der er behov for, at vi løbende og fordomsfrit ser på, hvordan vi bedst arbejder sammen og skaber resultater i alle led i arbejdet for landmændene.  Der er måske potentiale i at bryde barrierer ned og tænke nyt omkring, hvordan vi organiserer rådgivningen og hvordan snitfladerne kan optimeres. . Det er i hvert fald noget, som vi bør have kontinuerligt fokus på, siger Klaus Andersen.

Fakta: DLBR organiserer 32 rådgivningsvirksomheder inklusiv SEGES. Virksomhederne har i alt 2700 medarbejdere og en samlet årlig omsætning på 1,7 mia. kr.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen