MENU
22. december 2015

Landbrugspakken kræver god driftsledelse

Det er glædeligt, at landmændene nu får mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i at gøde optimalt, lyder det fra L&F Planteproduktion og SEGES Planter & Miljø
Det er vigtigt, at landmændene nu tager handsken op og realiserer de gevinster, der ligger og venter i mere gødning til afgrøderne, siger Ivar Ravn
Det er vigtigt, at landmændene nu tager handsken op og realiserer de gevinster, der ligger og venter i mere gødning til afgrøderne, siger Ivar Ravn
Foto: Colourbox

Torben Hansen, der er formand for L&F Planteproduktion glæder sig over, at landbrugspakken gør op med mange års skrappe begrænsninger på, hvor meget landmændene må gøde.

- Nu venter der positive faglige udfordringer. Nu skal det gode landmandskab i fokus og vi skal realisere det potentiale, vi ved, der er i at gøde mere, siger Torben Hansen.

Hos SEGES Planter & Miljø er direktør Ivar Ravn især glad for, at SEGES undervejs har bidraget med faglige input til ejerkredsen, til embedsværk og den brede befolkning.

- Det er i høj grad et resultat af vores forsøgsarbejde i samarbejde med rådgivere, forskere og aktører omkring plantesektoren, at vi kan dokumentere et stigende tab ved undergødskningen. På den måde har vi vist, at der findes et potentiale i dansk planteavl og, at vi godt kan gøde mere uden, at udledningen til vandmiljøet behøver stige mærkbart, siger Ivar Ravn.

Han tilføjer, at det er vigtigt, at landmændene nu tager handsken op og realiserer de gevinster, der ligger og venter i mere gødning til afgrøderne.

- Hvis landmanden skal høste frugterne af pakken, kræver det knivskarp driftsledelse. Den ekstra gødning skal tildeles der, hvor der er behov for den. Der skal holdes godt øje med udviklingen, og lejesæd skal undgås. Det vigtigste råd, jeg kan give, er at huske at det ikke er et spørgsmål om at nå det største udbytte målt i hkg men at opnå den bedste økonomi. Man skal med andre ord ikke høste med øjnene, siger Ivar Ravn.

Han råder desuden landmændene til at holde fast i en skarp og konservativ planteværnsstrategi.

- På jævnt dansk handler det om at give så lidt som muligt og så meget som nødvendigt, siger Ivar Ravn, der tilføjer, at det fremover bliver endnu vigtigere at holde øje med priserne og merudbytte af diverse hjælpestoffer. Der er grund til at glæde sig over de bedre muligheder og tage fat på udfordringen med at realisere det økonomiske potentiale fuldt ud. Det er nu, danske landmænd skal vise hvad de kan, siger han.

Torben Hansen mener, der er grund til at glæde sig over de betydelige forbedringer med pakken og arbejde videre med at udvikle virkemidler uden for dyrkningsfladen og i det marine miljø.

Han ærgrer sig dog over, at regeringen mener, at udledningen vil stige og påvirke miljøtilstanden og, at det derfor er nødvendigt med kompenserende tiltag som vil genere nogle landmænd.

- Vi mener ikke der bliver tale om en mærkbar merudledning og er selvfølgelig klar til at vise, at vi kan udøve godt landmandskab og holde styr på vores næringsstoffer, siger han.

Yderligere information 

Torben Hansen, formand for L&F Planteproduktion
M: +45 4027 6704

Ivar Ravn, direktør, SEGES Planter & Miljø
M: +45 3092 1706

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen