MENU
22. marts 2016

Landbrugspakken styrker landbrugets soliditet markant

En gennemsnitlig heltidsbedrift får forbedret kapitalgrundlaget med to mio. kr. som følge af pakken, viser analyse fra SEGES.
Landbrugspakken betyder, at bedrifterne får styrket kapitalgrundlaget.
Landbrugspakken betyder, at bedrifterne får styrket kapitalgrundlaget.
Foto: LandbrugsMedierne

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Når landmændene får lov at gøde mere, så gavner det ikke blot produktion og indtjening. Egenkapitalen bliver også styrket betragteligt og dermed får landmændene forbedret deres overlevelsesevne og kreditværdighed.

Nye beregninger fra SEGES viser således, at værdien af landbrugsbedrifterne øges med mellem 20 og 40 mia. kr.

- Vores bedste skøn er, at effekten lander omkring 30 mia., men forudsætningerne for beregningerne er forbundet med en vis usikkerhed. Vi tør dog godt stå på mål for, at effekten bliver mellem 20 og 40 mia. kr., siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i SEGES.

Tager man beregningerne ned på bedriftsniveau, så svarer det til en stigning på ca. 12.000 kr. i værdien af en hektar landbrugsjord. En gennemsnitlig heltidsbedrift vil dermed få styrket kapitalgrundlaget med godt 2 mio. kr. Og det er rigtigt godt nyt.

- Der er behov for at få styrket både indtjening og egenkapital i landbruget, og det bidrager landbrugspakken til. Dermed forbedres landmændenes robusthed. Set over en bred kam får flere nu mulighed for at blive på bedriften, og generelt bliver landmændene mere kreditværdige, siger Klaus Kaiser, der understreger, at timingen af landbrugspakken er ideel i forhold til landbruget.

- Markedet for handel med landbrugsejendomme er lidt skrøbeligt i disse år, men via effekten på ejendomspriserne bidrager landbrugspakken til at holde hånden under markedet.

Det er dog ikke kun landmændene, der får gavn af værdistigningen. Den giver også positivt udslag for pengeinstitutterne.

- Når landmændenes soliditet styrkes, så smitter det af på bankerne, der får forbedret solvensen. Det stiller dem i en noget bedre position i forhold til at honorere de stigende kapitalkrav, forklarer Klaus Kaiser.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen