MENU
3. juni 2016

Landmænd bliver uddannet i at pleje sårbar natur

Naturarealer, der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark. En af løsningerne er den naturpleje, som danske landmænd kan levere ved at lade deres kreaturer afgræsse unikke naturarealer. Den opgave vil landmændene gerne løfte, men de har behov for mere viden. Derfor udbyder SEGES nu gratis kurser omkring naturpleje.
Sårbar dansk natur har brug for hjælp
Sårbar dansk natur har brug for hjælp
Foto: SEGES

Af Mille Marie Christensen, mic@lf.dk

Op mod 346.000 hektar eller otte procent af det samlede areal i Danmark er beskyttet som særlig værdifuld natur efter Naturbeskyttelsesloven. Det er naturtyper som enge, strandenge, overdrev, heder og moser.

Disse naturtyper er afhængige af pleje, for eksempel i form af afgræsning for at fastholde en stor mangfoldighed af dyr og planter. Når kreaturer græsser på enge og overdrev, plejer de nemlig naturen på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde ved at holde kraftig vegetation nede og dermed give plads til sjældne dyr og planter.

- Der er et enormt stort behov for at pleje de sårbare naturarealer. Men reglerne på området er så indviklede, at flere landmænd mister modet allerede inden, de er kommet i gang, fortæller Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i SEGES' afdeling for natur og miljø.

Derfor tilbyder SEGES netop nu og igen til efteråret gratis kurser i naturpleje for interesserede landmænd.

- På kurserne bliver der sat fokus på, hvilken effekt de græssende dyr har for naturen, samtidig med at landmændene får et bedre overblik over de regler, der er for tilskud til naturpleje. Heldigvis er der også i regeringens nye Naturpakke sat penge af til netop at uddanne landmænd i at naturpleje, siger Heidi Buur Holbeck.

Og de første 32 naturinteresserede har allerede været på kursus.

- Der var et par aha-oplevelser i forhold til reglerne og betingelser for at pleje naturen. Så det tegner godt for vores kommende fem kurser. Forhåbentlig kan kurserne være med til at bane vejen for flere naturplejere, siger Heidi Buur Holbeck.


Heidi Buur Holbeck
Heidi Buur Holbeck
Afdelingsleder, Naturchef
Natur & Biodiversitet
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen