MENU
31. marts 2017

Landmænd får bedre viden om beskyttet natur

Forbedret kommunikation mellem kommuner og landmænd til glæde for naturen. Den nye portal, Din Natur, gør det nemmere for lodsejere at finde ud af, hvornår deres arealer bliver registreret som beskyttet natur. SEGES har været med i udviklingen.
Landmænd får nu langt bedre muligheder for at holde sig ajour om naturstatus på deres arealer.
Landmænd får nu langt bedre muligheder for at holde sig ajour om naturstatus på deres arealer.
Foto: LandbrugsMedierne

Af Mille Marie Christensen, mic@lf.dk

Landmænd har hidtil ikke fået automatisk besked, når myndighederne har ændret i registreringen af naturen på deres ejendom. Det har gjort det svært for dem at finde ud af, hvornår arealer ikke må dyrkes, fordi de er blevet omfattet af en beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Det skal Din Natur lave om på. Portalen, der er en del af regeringens naturpakke, skal styrke kommunikationen mellem lodsejere og myndigheder. Det glæder Landbrug & Fødevarer der længe har efterspurgt et sådan redskab.

- Vi har i årevis peget på, at det er meget problematisk at man som landmand ikke får besked, når kommunen eksempelvis finder ud af, at et areal, der ikke tidligere har været registreret som beskyttet natur, skal være omfattet af registreringen. Derfor er vi glade for, at der allerede nu er afsat midler til at få Din Natur realiseret, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Indtegner selv arealer
Din Natur består af en hjemmeside, hvor lodsejere selv kan indtegne de arealer hvor de ønsker at få en orientering, når der sker ændringer. Når kommunen så foretager en ændring modtager abonnenten en mail med link til Din Natur, hvor de arealer, hvorpå der er sket ændringer, bliver vist.

Din Natur er udviklet af Danmarks Miljøportal for Miljøstyrelsen, og testprøvet af kommuner, Landbrug & Fødevare, SEGES, samt nogle lokale landbrugsrådgivere.

Brugervenlig og overskuelig
På SEGES har der været fokus på, at siden skal være brugervenlig , overskuelig og let at anvende for lodsejerne.

- Selvom portalen nu betyder, at man kan holde sig ajour med kommunens ny registreringer, så er det ikke en garanti for, at der ikke kan være beskyttet natur som ikke er registreret. Derfor anbefaler vi fortsat, at lodsejere der er i tvivl om, hvorvidt deres arealer er omfattet af en paragraf 3 beskyttelse kontakter kommunen. Men portalen er et godt værktøj og vi anbefaler, at lodsejerne tilmelder sig, siger Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i SEGES.

Din Natur vil i 2017 blive videreviklet med for eksempel forbedrede muligheder for visualisering af ændringer i paragraf 3-registreringen og en lettere abonnementsoprettelse.

- Vi vil selvfølgelig fortsat være i dialog med Miljøstyrelsen  om, hvordan man bedst muligt vejleder og rådgiver lodsejere om forekomsten af natur på deres ejendom, siger Heidi Buur Holbeck.

Gå på Din Natur


Heidi Buur Holbeck
Heidi Buur Holbeck
Afdelingsleder, Naturchef
Natur & Biodiversitet
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen