MENU
26. januar 2017

Landmænd valfarter til uddannelse i naturpleje

Naturarealer, der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at pleje naturen, men mangler viden om hvordan. Derfor tilbyder SEGES gratis kurser i naturpleje. Over 1000 landmænd og rådgivere har allerede deltaget.
Landmænd er stærkt interesserede i at blive naturplejere.
Landmænd er stærkt interesserede i at blive naturplejere.
Foto: Jesper Kikkenborg Rossel

Af Mille Marie Christensen

Når kreaturer, heste og får græsser værdifulde naturarealer som enge og overdrev, plejer de naturen på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde, ved at holde kraftig vegetation nede og dermed give plads til sjældne dyr og planter. Derfor er der brug for den naturpleje som danske landmænd kan tilbyde.

-Der er et enormt stort behov for at pleje de sårbare naturarealer. Og landmændene vil gerne. Men mange af dem har brug for mere viden om både naturen og reglerne for tilskud til naturpleje, fortæller Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i SEGES.

Derfor har landbrugets videnscenter SEGES de seneste to år tilbudt gratis kurser i naturpleje for interesserede landmænd og landbrugsrådgivere. Kurserne er blevet finansieret af NaturErhvervstyrelsen, der netop har bevilget penge til, at de gratis kurser i naturpleje kan fortsætte de kommende tre år.

-Det glæder mig, at vi kan fortsætte kurserne i naturpleje. Kurserne er efterspurgte af landmænd over hele landet og det giver rigtig god mening at holde kurserne, da det bringer landmænd med interesse for naturpleje sammen. Det bringer ny viden i spil, siger Heidi Buur Holbeck.

Kurserne skal give landmænd mere viden om de tilskudsregler, der er knyttet til naturplejen og sikre, at landmænd ikke mister modet allerede inden de er kommet i gang,

-På de tidligere kurser har mange landmænd fået en aha-oplevelse i forhold til reglerne og betingelser for at pleje naturen. Så hvis kurserne kan medvirke til at flere landmænd undgår fejl i deres kontrol, så har kurserne i sig selv været en succes. Dertil kommer så de gode ideer og udveksling af erfaringer mellem naturplejerne, der opstår når engagerede folk bliver bragt sammen for at snakke om natur en hel dag, siger Heidi Buur Holbeck.

 


Heidi Buur Holbeck
Heidi Buur Holbeck
Afdelingsleder, Naturchef
Natur & Biodiversitet
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen