MENU
13. maj 2016

Landmændene forventer markant øget produktion

De danske landmænd regner med at producere mere i både 2016 og 2017. Det skyldes primært afskaffelsen af mælkekvoterne og effekterne af landbrugspakken
De danske landmænd tror, at produktionen stiger de kommende år. Det er landbrugspakken og bortfald af mælkekvoter, der slår igennem.
De danske landmænd tror, at produktionen stiger de kommende år. Det er landbrugspakken og bortfald af mælkekvoter, der slår igennem.
Foto: LandbrugsMedierne

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Landmændene har stærkt positive forventninger til produktionen i 2016 og 2017. Omkring halvdelen forventer således at øge produktionen med mere end 10 pct. begge år. Det viser den nye måling i Landmandsbarometeret, der to gange om året spørger et repræsentativt udsnit af landmændene om deres forventninger til fremtiden.

- Det er især mælkeproducenterne, der forventer en større produktion. Mælkeproducenterne har allerede i 2015 benyttet sig af, at mælkekvoterne er fjernet og har øget produktionen kraftigt. Undersøgelsen viser, at det fortsætter, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES, som står bag Landmandsbarometeret.

Han understreger dog, at forventningen om højere produktion ikke betyder, at det i øjeblikket er lukrativt at være mælkeproducent. Tværtimod kører langt hovedparten med underskud på grund af meget lave priser på mælk, og øget produktion er en af måderne landmændene forsøger at forbedre indtjeningen på.

- Også planteproducenterne forventer øget produktion i 2016 og 2017. Forklaringen er, at landbrugspakken giver mulighed for at øge gødskningen og dyrke arealer, der før var udlagt som randzoner, vurderer Klaus Kaiser.

Bunden er nået

Ifølge undersøgelsen forventer landmændene at være tæt på bunden af den aktuelle, dybe lavkonjunktur med meget lave priser på især mælk, svinekød og minkskind. Lavkonjunkturen blev indledt med Ruslands importforbud mod fødevarer fra EU og et stort fald i Kinas import af mejeriprodukter.

- Lavkonjunkturen sætter blandt andet sine spor i landmændenes forventninger til at investere. Hverken i 2016 eller 2017 spores der større forventning om stigende investeringer. Det skyldes formentlig en kombination af manglende overskud på driften, og at det er særdeles vanskeligt at få pengeinstitutter til at hjælpe med at finansiere investeringerne, forklarer Klaus Kaiser.

Fakta:

Landmandsbarometeret undersøger landmændenes forventninger til konjunkturudviklingen og udarbejdes af SEGES. Landmandsbarometeret udkommer to gange om året, og bygger på repræsentative besvarelser fra cirka 3.000 landmænd.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen