MENU
20. november 2015

Landmand taber sag om fradrag for renteswap

SEGES er skuffet over dom ved Vestre Landsret, der giver Skatteministeriet medhold. Sagen var anlagt af landmand med støtte fra Landbrug & Fødevarer.
Landmand taber sag om fradrag for renteswap. Det er endnu uvist, om dommen ankes til højesteret.
Landmand taber sag om fradrag for renteswap. Det er endnu uvist, om dommen ankes til højesteret.
Foto: Colourbox

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Der var ikke medhold til en landmand, der ved Vestre Landsret havde anlagt sag mod Skatteministeriet, som ikke ville godkende fradrag for en såkaldt renteswap.

Sagen handler blandt andet om, hvorvidt et tab på en valuta-swap kan anses for at have ’erhvervsmæssigt tilknytning’, og om kontrakten kan placeres i virksomhedsordningen.

Sagen blev ført af advokat Jacob Langvad Nielsen, SEGES, og er støttet af Landbrug & Fødevarer, da den har principiel betydning.

Skuffelse i SEGES

Specialkonsulent Jens Jul Jacobsen, SEGES, er skuffet over dommen.

- Vi er selvsagt uenige i dommen. Som vi umiddelbart læser dommens præmisser giver den dog baggrund for, at en del af de aftaler der er indgået af landmænd kan anses for erhvervsmæssigt tilknyttede, siger Jens Jul Jacobsen.

- Landsretten giver nemlig udtryk for, at swapaftaler indgået i 2008 under omstændigheder som i denne sag kunne anses som tilknyttet erhvervsmæssig virksomhed, hvis swap-aftalens hovedstol ikke oversteg det oprindelige låns hovedstol, og hvis der var overensstemmelse mellem lånets valuta og en af swapaftalens valutaer.

Retten anerkender dermed, at det at swappe til Schweizerfranc kan udgøre erhvervsmæssig tilknytning. Det er en klar tilsidesættelse af Landsskatterettens tidligere stramning af praksis.

En uheldig vurdering

Når skatteyderen så taber skyldes det tilsyneladende, at en del af lånet ikke var udbetalt endnu, men alene bevilget og tinglyst, samt at nogle af lånene var i Euro.

- Dette er en meget uheldig vurdering. Der er grundet fastkurspolitikken ikke en væsentlig valutakursrisiko, og samtidigt har Skatterådet tidligere udtalt, at det ikke udelukker erhvervsmæssig tilknytning, at der indgår to fremmede valutaer, siger Jens Jul Jacobsen.

Det er endnu uvist, om dommen ankes til Højesteret.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen