MENU
8. december 2021

13.400 landmænd får unik klima-viden om deres afgrøder

Mark Online er kilden, når SEGES nu åbner for en beregning af klimaaftrykket for mere end 13.400 landmænds konkrete marker og afgrøder. Beregningen, som kan findes på landmand.dk, er endnu et skridt på vejen mod et lavere klimaaftryk fra den danske planteproduktion.
Vi skal have højeudbytter og lavt klimaaftryk, siger Jens Elbæk, chef for Miljø- og PlanteInnovation i SEGES. - Samtidig har klimaaftrykket en kæmpe markedsværdi, for dem, der køber landmandens afgrøder, siger han.
Vi skal have højeudbytter og lavt klimaaftryk, siger Jens Elbæk, chef for Miljø- og PlanteInnovation i SEGES. - Samtidig har klimaaftrykket en kæmpe markedsværdi, for dem, der køber landmandens afgrøder, siger han.
Foto: Torkild Søndergaard Birkmose/SEGES.

13.400 danske planteavlere kan nu se et beregnet klimaaftryk fra de marker og afgrøder, de dyrkede i 2021. Det gælder både for økologisk og konventionel produktion. 

Det er Plante- og MiljøInnovation i SEGES, der står bag de nye oplysninger. Tallet, som den enkelte landmand kan se på Landmand.dk, er foreløbig ”en smagsprøve” på SEGES klimaværktøj, som færdigudvikles i 2022, siger Jens Elbæk, chef for Plante- og MiljøInnovation i SEGES.
- Dette er endnu et skridt på vejen mod et lavere klimaaftryk fra den danske planteproduktion, og jeg glæder mig til at høre landmændenes reaktion. Beregningerne vil blandt andet vise, hvor meget et stort udbytte har at sige for klimaaftrykket. 
- Vi skal have højeudbytter og lavt klimaaftryk, siger Jens Elbæk.
- Samtidig har klimaaftrykket en kæmpe markedsværdi, for dem, der køber landmandens afgrøder. De vil være interesserede i en afgrøde med et konkret og dokumenteret klimaaftryk – og det vil være særligt attraktivt, hvis det er lavere end for eksempel det nationale gennemsnit, siger han.

Data stammer fra MarkOnline
Beregningerne sker ud fra data i Mark Online, som giver det mest præcise datagrundlag for beregning af klimaaftryk på mark- og afgrødeniveau. Så hvis du er landmand og gerne vil se dit klimaaftryk for dine afgrøder og benchmarke med andre landmænd, så registrér dine udbytter i Mark Online inden 16. december 2021, lyder opfordringen fra Jens Elbæk.

- Vores mål er at motivere landmænd til at registrere udbytter og at øge kendskabet klimaaftrykket i forskellige afgrøder og hvad der betyder mest for klimaaftrykkets størrelse, siger Jens Elbæk.
- Det her understreger værdien af at have kvalitetsdata på produktionen og mulighederne i at beregne klimaaftryk på produktniveau. 

En del af det kommende klimaværktøj
Mark Online skal næste år også levere data til bedriftens samlede klimaregnskab, som er et værktøj, der udvikles af SEGES med støtte fra Forenet Kredit og i samarbejde med Nykredit. Værktøjet kan bruges af langt de fleste landmænd, også selvom man ikke er medlem eller kunde hos Forenet Kredit og Nykredit.


Fakta
Det er kun landmanden, der på landmand.dk kan se beregningen fra sine marker.
Beregningen foretages ud fra data i Mark Online.
Dette beregnes: Klimaaftrykket per udbytte-enhed (hvis landmanden har registreret sine udbytter i Mark Online) og per hektar fra marker dyrket til høst 2021. Det er næsten alle marker og næsten alle afgrøder, der laves en beregning på.
Klimaaftryk pr. ha beregnes som udgangspunkt for alle marker, dog ikke for marker med JB 11, afgræsningsmarker og marker med grønsager, frugt og bær. 
Klimaaftrykket pr. udbytteenhed bliver benchmarket op mod et landsgennemsnit for hver afgrøde.
Hvis du ikke har registreret dine udbytter endnu, så kan du stadig nå at få en beregning af klimaaftrykket fra dine afgrøder. Du skal blot registrere dine udbytter i 2021 inden den 16. december, så foretager SEGES en genberegning, og resultatet kommer på dit Landmand.dk snarest muligt derefter.


Hvordan er klimaaftrykket beregnet?
Klimaaftryk fra produktion af handelsgødning (N, P og K)
Lattergas fra udbragt N i handelsgødning og total-N i husdyrgødning
Lattergas fra ammoniakfordampning
Lattergas fra afgrøderester
Lattergas fra nitratudvaskning (standardværdi pr. afgrøde)
CO2 fra kalk (standardværdi)
Klimaaftryk fra produktion af sprøjtemidler (standardværdi pr. afgrøde)
Klimaaftryk fra forbrug af brændstof (standardværdi pr. afgrøde)


Kulstoflagring kommer med næste år

Kulstoflagring er en balanceberegning (input – output) – udvikles i 2022
Markspecifik nitratudvaskning kommer også i 2022
Desuden behov for mere præcis beregning af brændstofforbrug, tørring mv.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen