MENU
24. januar 2019

Få gode råd om levesteder i landskabet

Landbrugsstyrelsen samler viden om indsatser og etablering af levesteder for dyr og planter på ny hjemmeside.
SEGES har bidraget til en ny hjemmeside markliv.dk, som skal give inspiration til, hvordan man bedst skaber levesteder i landskabet til gavn for vilde dyre- og plantearter. Initiativtager til siden er Miljø- og Fødevareministeriet.
SEGES har bidraget til en ny hjemmeside markliv.dk, som skal give inspiration til, hvordan man bedst skaber levesteder i landskabet til gavn for vilde dyre- og plantearter. Initiativtager til siden er Miljø- og Fødevareministeriet.
Foto: Marie Gang Larsen

 

Landbrugsstyrelsen har lanceret en ny hjemmeside www.markliv.dk, der har til formål at give inspiration til, hvordan man bedst skaber levesteder i landskabet til gavn for vilde dyre- og plantearter. Udgangspunktet er, at mange af de danske landmænd allerede nu gør en indsats for at tilgodese naturen, men at budskabet kan komme ud til endnu flere lodsejere med introduktionen af den nye hjemmeside.

www.markliv.dk  er blevet til i samarbejde med en række organisationer – herunder Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Økologisk Landsforening, Danmarks Biavlerforening og Ornitologisk Forening. Siden fokuserer på den forskel man som lodsejer kan gøre for naturen på ens ejendom – både i dyrkningsfladen og på de mere permanente strukturer som læhegn m.v. 

På siden kan man f.eks. få mere viden om regler vedr. vildt- og bivenlige tiltag og muligheder på brakmarkerne.  

SEGES er med 

Som et led i samarbejdet har de forskellige organisationer budt ind med viden om etablering af natur-tiltag i form af fx faktaark, undersøgelsesresultater m.v., som der linkes direkte til fra hjemmesiden. Her har SEGES bidraget med links til en lang række faktaark, som SEGES har udarbejdet med anbefalinger til, hvad man kan gøre for naturen i og omkring markerne og på naturarealerne.
SEGES’ faktaark indeholder praktiske oplysninger med en beskrivelse af formålet og effekten af de enkelte initiativer, hensigtsmæssig etablering og placering, samt hvordan man kan se, om tiltaget har den ønskede effekt.

Se SEGES´ faktaark direkte her.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med ny viden.

 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen