MENU
15. januar 2020

Odderbæk Vandløbslaug vinder pris for omfattende og kollektiv naturindsats

Danske lodsejere engagerer sig i dansk natur. Det er Odderbæk Vandløbslaug et godt eksempel på. De vinder 15. Juni Fondens årlige Naturpris for deres omfattende, langvarige og blivende indsats i beskyttelsen af dansk natur i og omkring Odderbækken.
Foto: Odderbæk Vandløbslaug
Foto: Odderbæk Vandløbslaug

 

Odderbæk Vandløbslaug har i 20 år arbejdet intenst for at udvikle og forbedre naturforholdene i og omkring Odderbækken ved Give – et område på 3000 ha. Lauget består af 100 lodsejere, der samarbejder med myndigheder, organisationer og universiteter. 

Odderbæk Vandløbslaug er årets modtagere af 15. Juni Fondens natur-pris, som gives til danske lodsejere, der yder en ekstra indsats for at passe på og værne om den danske natur. Prisen blev uddelt ved årets Plantekongres.

Lauget får prisen for at yde en omfattende, langvarig og blivende indsats for Odderbækken og naturen deromkring. Med prisen følger 200.000 kr. 

Formand Helene Kähler Hjenner, 15. juni Fonden, siger følgende:
”Vi leder altid efter det eksemplariske, når vi skal uddele priser. Her har vi fundet en prismodtager, der formår med en kollektiv indsats og med en udstrakt brug af egne ressource at sikre, at indsatsen gavner naturen på flere planer. Samtidig har prismodtageren gjort en meget stor indsats for at formidle og forankre initiativerne i samarbejde med forskellige partnere. Det er et eksempel til inspiration og efterfølgelse for mange, hvilket Fonden gerne vil både synliggøre og præmiere”.

Odderbæk Vandløbslaugs vedholdende og kollektive indsats gør en forskel for dansk natur. De har lavet adskillige projekter for at forbedre vandløbskvaliteten i Odderbækken, der yderligere omfatter Kulsø og hele Skjern Å-systemet.
I 2002 lavede lauget i samarbejde med Københavns Universitet en kollektiv naturplan, der siden har sat rammerne for laugets mange naturforberedende projekter og som binder naturen sammen på tværs af matrikelskel. Bl.a. har lauget etableret og oprenset 80 vandhuller og skabt 70 ha nye enge og overdrev. 
I samarbejde med Vejle Kommune har de gennemført et vådområdeprojekt på 140 ha, hvor de som de første i Danmark har formået at skabe sammenhæng i naturen gennem et helt vandløbssystem – fra kilde til udløb. 

Samtidig med vådområdeprojektet har lauget etableret et græsningsselskab, der omfatter 180 ha og som skal sikre, at eksisterende og nye enge langs åen holdes lysåbne til gavn for naturen. 

Læs mere om alle de initiativer Odderbæk Vandløbslaug har etableret på: www.odderbaek.dk

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen