MENU
8. maj 2019

Forstå naturen og hvad der gælder hvis du vil søge tilskud til naturpleje

SEGES er igen i år klar med temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om pleje af græs- og naturarealer.
Hvad betyder naturpleje på naturarealer for biodiversiteten og hvilke regler gælder, hvis man vil søge tilskud? Det giver SEGES Naturteam svar på ved i alt 10 temadage og informationsmøder for såvel landmænd som rådgivere rundt om i landet det kommende halve år.
Hvad betyder naturpleje på naturarealer for biodiversiteten og hvilke regler gælder, hvis man vil søge tilskud? Det giver SEGES Naturteam svar på ved i alt 10 temadage og informationsmøder for såvel landmænd som rådgivere rundt om i landet det kommende halve år.

Hvad betyder naturpleje på naturarealer for biodiversiteten og hvilke regler gælder, hvis man vil søge tilskud? Det giver SEGES Naturteam svar på ved i alt 10 temadage og informationsmøder for såvel landmænd som rådgivere rundt om i landet det kommende halve år.

- Interessen for naturpleje er meget stor hos landmænd og landbrugsrådgivere. De seneste fire forrige år har vi haft ca. 1.600 deltagere på temadage og infomøderne. Det er primært landmænd, men også landbrugsrådgivere, kommunale naturmedarbejdere og andre med der arbejder med naturpleje, siger naturchef Heidi Buur Holbeck, SEGES Natur.

- Vi ser frem til igen i år at give nyeste viden videre, opdatere deltagerne på reglerne og udveksle erfaringer. Det er også et område, som får mere og mere opmærksomhed fra vores omverden: lige fra kommuner over grønne organisationer til helt almindelige borgere mærker vi en stor interesse for natur og biodiversitet. Derfor er det vigtigt, at vi i landbruget er opdaterede med seneste nyt og får delt vide og erfaringer, siger Heidi Buur Holbeck.

Fem temadage
På disse heldagsarrangementer vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje og effekten af naturplejen for biodiversiteten. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.
- Vi besøger også lokale landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Hos dem ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de naturtyper, som vi besøger, samt hvilke vilde dyre- og plantearter, der lever på arealerne, men også hvilken værdi, plejen har, siger Heidi Buur Holbeck.
- Der bliver tid til snak om, hvordan plejen optimeres, så regler for tilskud kan overholdes, samtidig med at dyrene trives, og naturplejen bliver praktisk mulig. Vi har også fokus på, hvad der skal til for at overholde reglerne for kontrol af arealerne, håndtering af dyr på naturarealer, samt de muligheder der er for at få økonomi i naturplejen, siger hun.
Temadagene foregår rundt om i landet og er særligt målrettede de landmænd, som har dyr, der plejer naturområder, men andre er også velkomne.

Temadagene bliver afholdt følgende dage og steder:

Det får du med hjem fra temadagen:

  • Via faglige oplæg får du viden om, hvilke hensyn der skal tages for at tilgodese de vilde dyr- og planter som plejen skal tilgodese, ligesom du vil få opdateret din viden om regler for tilskud til pleje af græs- og naturarealer
  • Erfaringsudveksling mellem deltagerne
  • Besøg på naturarealer, hvor der udføres naturpleje med græssende dyr


Tre informationsmøder
Disse møder henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje. Møderne er også for de landbrugsrådgivere, der gerne vil vide mere om reglerne for tilskud til naturpleje og muligheder for at praktisere naturpleje.
- På disse møder er der mulighed for at få grundlæggende viden om effekten af naturpleje for naturen, siger Heidi Buur Holbeck. 

Deltagerne vil blive opdateret på tilskudsreglerne for det 5-årige tilskud til pleje af græs- og naturarealer og få overblik over hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne. En naturplejer vil fortælle om sine erfaringer. Der bliver afsat god tid til erfaringsudveksling og spørgsmål. Er der nye lokale initiativer omkring naturpleje vil du også kunne høre om det.

Infomøderne bliver afholdt følgende dage og steder:

Det får du med hjem fra info-mødet:

  • Grundlæggende viden om effekten af naturpleje for naturen
  • Opdatering på tilskudsreglerne for det 5-årige tilskud til pleje af græs- og naturarealer 
  • Overblik over hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne
  • Inspiration fra andre naturplejere og erfaringsudveksling mellem deltagerne
  • Info om eventuelle lokale naturplejeinitiativer

 

Temadag for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje, tilskudsregler og græssende dyr i naturplejen
Temadagen er for specialiserede natur- og kvægrådgivere. Her får du nyeste viden, så du kan sætte trumf på din rådgivning om natur- og biodiversitet.

Der vil være faglige indlæg og god tid til erfaringsudveksling. Der er ekskursioner til naturområder, hvor deltagerne udfordres på, hvordan en optimal indsats for biodiversiteten kan og bør tilrettelægges. Mål og indsats med plejen bliver diskuteret, ligesom udfordringer og muligheder med dyr i naturplejen herunder bl.a. helårsgræsning bliver vendt. Ligeledes sættes der fokus på forvaltning for særlige arter.  Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen