MENU
13. april 2015

Ny organisation i SEGES Videncenter for Svineproduktion

Mere innovation, forretning og tværfaglighed. Det er målet med en reorganisering af SEGES Videncenter for Svineproduktion.

Af Karina Bjørn, knn@lf.dk

Fremtidens VSP er tilpasset den generelle strukturudvikling i landbruget og svineproduktionen. Her går udviklingen mod færre, større og mere professionelle producenter. Og konkurrenceevne, effektivisering og specialisering, men også sundhed, miljø og dyrevelfærd er i fokus.

- Fremtidens VSP skal sikre, at Videncenter for Svineproduktion også fremover er en central spiller i forhold til at understøtte svineproduktionens udvikling og konkurrencekraft. Derfor skal viden i arbejde. Det skal ske ved, at vi inddrager landmænd, rådgivere og dyrlæger i projekter og beslutninger, øget tværfaglighed og flere store projekter, siger Claus Fertin, direktør i SEGES, Videncenter for Svineproduktion.

Fra ni fagområder til fem forretningsområder

Med den nye organisation, der træder i kraft fra i dag den 13. april 2015, erstattes de ni eksisterende fagområder af fem forretningsområder med hver sin chef. Cheferne, hvoraf en ny tiltræder 1.5. og den anden stilling bliver opslået inden for få dage, refererer til direktør Claus Fertin.

De nye forretningsområder og chefer er:

  • Avl: Afdelingschef Anders Vernersen 
  • Innovation: Afdelingschef Jens Ulrich Nielsen 
  • Markedsføring: Stillingen opslås inden for få dage – både internt og eksternt. 
  • Business: Afdelingschef Bent Nielsen 
  • DanAvl: Markedsdirektør Klaus Jørgensen.

Se den nye organisationsstruktur.

Medarbejdere flyttes og stillinger nedlægges

Reorganiseringen betyder, at en række medarbejdere bliver flyttet til nye teams. Derudover har det været nødvendigt at nedlægge syv stillinger.

- Det er altid trist at skulle sige farvel til medarbejdere, understreger Claus Fertin.

Han er dog overbevist om, at den nye organisation er den rette i forhold til at opnå det overordnede mål, der er at skabe værdi for danske svineproducenter og kunder.

- Med den nye organisation føler vi os godt rustede til at løfte den opgave i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved at have et stærkt kundefokus, hvor vi er endnu tættere på praksis og ved at afsøge internationalt for nye løsninger, produkter og viden, som vi hurtigt omsætter til praksis, siger Claus Fertin.

Ny innovationschef

Jens Ulrich Nielsen, der fra 1.maj er ansat som chef for det nyoprettede forretningsområde Innovation, har stort kendskab til branchen. Han er uddannet maskiningeniør og kommer fra en stilling som leder af Center for Slagteriteknologi i Teknologisk Institut – DMRI. Her har han i over 20 år haft ansvaret for udvikling af teknologi til den danske slagteriindustri.

Jens Ulrich Nielsen skal stå i spidsen for arbejdet med at omsætte VSP’s viden og knowhow til værdi hos de danske svineproducenter. Hans opgaver bliver blandt andet at udvikle nye værktøjer, koncepter og produkter, at afsøge internationalt for nye løsninger og at bringe ny viden hurtigt i arbejde.

- Innovationsområdet er vigtigt for, at vi kan sætte den nyeste viden hurtigst muligt i arbejde og sikre dansk svineproduktions konkurrenceevne. Derfor ser jeg meget frem til samarbejdet med Jens Ulrich, der har en række gode resultater og erfaringer med, siger Claus Fertin.

For mere information, kontakt direktør for SEGES, Videncenter for Svineproduktion, Claus Fertin.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen